en
Forfattere

Besøg Møntergården på egen hånd

Møntergården består af en række af forskellige udstillinger, der alle tilbyder en unik museumsoplevelse.

Her er plads til de første museumsbesøg fulde af leg for de mindste og de fordybende besøg, hvor eleverne kan komme helt tæt på de autentiske museumsgenstande.

Vi anbefaler, at I anmelder jeres besøg på forhånd, så vi kan sikre den bedst mulige oplevelse for alle. Det er muligt at se ledige dage og anmelde jeres besøg online i menuen til venstre.

Udstillingerne på Møntergården tager udgangspunkt i Odense og Fyns historie, men kan med fordel anvendes af skoler fra resten af landet også.

Møntergårdens udstillinger:

Fyn – Midt i verden: Museets hovedudstilling giver dig et tankevækkende blik på Fyn og Odense gennem årtusinder.

Byens Liv: Tag med på en rejse til Odense i vikingetid, middelalder og renæssance.

Børnenes Baggård: Gå på opdagelse hos snedkermester Severinsen og hans familie og prøv de mange spændende aktiviteter fra dengang, tipoldemor var barn.

Histotoriet: I Histotoriet kan nysgerrige børn gå på opdagelse efter historien.

Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.

Gode råd til planlægning af besøget

Før besøget:

 • Forbered eleverne på, hvorfor de skal besøge museet, og hvad de skal arbejde med på museet.
 • Diskuter med eleverne, hvad et museum er, hvilke ting museet udstiller, og hvad et museumsbesøg er.
 • Giv eleverne mulighed for at lave arbejdsspørgsmål til besøget.
 • Afklar, hvordan eleverne skal arbejde på museet, og hvad de evt. skal gøre, hvis de får tid til overs.

Ved ankomsten:

 • Aftal fælles mødested og mødetid med eleverne.
 • Giv en kort introduktion til museet og hvordan eleverne kan finde rundt.
 • Gentag formålet med besøget for eleverne.

Undervejs:

 • Lad eleverne gå på opdagelse i museet – eleverne må gerne tage billeder og filme rundt på museerne.
 • Giv eleverne forskellige opgaver, de kan arbejde med under besøget, så de får mest ud af besøget. Brug enten nogle af de undervisningsmaterialer Odense Bys Museer har udviklet, lav dine egne opgaver eller lad eleverne lave spørgsmål hjemmefra.
 • Følg med eleverne rundt eller fordel jer rundt i museet, hvor eleverne arbejder.

Efter besøget:

 • Saml op på de opgaver, eleverne har løst på museet
 • Diskuter med eleverne, hvad de har oplevet og lært på museet