en
Forfattere

Besøg H.C. Andersens Hus på egen hånd

En verden, du tror, du kender

H.C. Andersens Hus er en uforudsigelig og medrivende rejse igennem forfatterens kreative univers og elskede fortællinger. Arkitektur i verdensklasse forener skønhed og fantasi i levende rum, der favner ude og inde, op og ned, i dag og i morgen.

Ind i eventyret

Som besøgende får du oplevelser i et eventyrligt univers, under jordens overflade og i dine egne tankerum.

Fra første skridt ind i huset bevæger du dig længere væk fra din velkendte verden og længere ind i H.C. Andersens evetyr, hvor det vi tror, vi kender, hele tiden viser nye sider af sig selv.

På din rejse oplever du arkitekturen flette sig sammen med den omkringliggende magiske have – til en unik totaloplevelse, der med sin kreativitet og humor aldrig er set magen.

Bemærk! Din booking er først endelig, når du har modtaget billetter til klassen.

Undervisningsforløb

Det er muligt at booke et undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus i forbindelse med besøget.

Besøgene tager udgangspunkt i følgende dogmer:

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

  • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
  • Benytte museets autentisitet.
  • Være samskabende
  • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.