en
Forfattere

Børnerundvisning i Den Fynske Landsby

Selvom man ikke er så stor endnu, så kan man sagtens få noget ud af en rundvisning i Den Fynske Landsby.

Vi besøger forskellige gårde i Landsbyen og undersøger, hvordan børn og voksne levede og legede, sov og spiste. Undervejs kommer vi forbi flere af landsbyens dyr og taler om, hvad de bruges til dengang og nu.

Børnene inviteres til at tale om dengang og nu – og deres spørgsmål er mere end velkomne.

En børnerundvisning vil typisk indeholde et besøg i den gamle skolestue, på et par gårde og rundt til forskellige af museets dyr.

Rundvisningen tilpasses efter målgruppen.

Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.