en
Forfattere

En særlig rundvisning

I ”En særlig rundvisning” tager vi eleverne med ind i Andersens eventyrunivers. Andersen havde sans for de små fortællinger, som gemmer sig i alle de ting, der befinder sig i vores omgivelser. Derfor går vi sammen med eleverne på jagt efter de fortællinger, som endnu ikke er blevet fortalt – før nu!

Eleverne introduceres desuden til ”museumsformidling” som begreb. Sammen med eleverne undersøger formidleren også, hvilke tanker, valg og fravalg der ligger bag enhver museumsudstilling.

Når eleverne ankommer, var det egentlig meningen, at eleverne skulle have en rundvisning. Men den formidler, som eleverne møder, har fået en idé. Hun har givet den samme rundvisning i den samme udstilling mange gange, og pludselig er det gået op for hende, at hun synes, at museet trænger til en ny udstilling. Derfor har hun fundet på at hun og eleverne sammen skal lave en lynudstilling.

Men eleverne er selvfølgelig nødt til at vide lidt om det, de skal udstille om. Derfor fortæller formidleren begejstret og levende om H.C. Andersens måde at digte eventyr på. Hun bruger spændende eksempler og gode spørgsmål, som engagerer eleverne. Sammen undersøger formidleren og eleverne også museets eventyrdel for inspiration.

I museets atelier arbejder eleverne og formidleren sammen henimod deres kommende lynudstilling. Ved hjælp af forskellige billedkunst-materialer arbejder eleverne med at få de helt rigtige udtryk frem i hver deres lille udstillingsværk. Sammen med formidleren fordyber de sig i de tanker og tolkninger, som eleverne gerne vil have frem i deres udstilling. Der arbejdes altså på samme tid i flere kunstneriske lag, på samme måde som H.C. Andersens ofte gjorde det, når han skabte én form for kunst med inspiration fra en anden.

Til sidst får formidleren og lærerne en helt særlig rundvisning – en enerundvisning i elevernes lynudstilling. Her støtter formidleren op om børnenes fortællinger med åbne og improviserende spørgsmål.

For overraskelsesmomentet skyld er det en fordel, at eleverne ikke er forberedt på formidlerens særlige ide.

Forløbet tilpasses den enkelte klasses alder og niveau.

Til forløbet hører også et opgavesæt, som kan benyttes i klasseundervisningen efter undervisningsforløbet på museet. Undervisningsforløbet kan dog sagtens stå alene.

Emner i forløbet

Forløbet underbygger at eleverne kan:

 • Skabe nye fortællinger med både mundtlige og billedlige udtryk.
 • Skabe billeder og historier med afsæt i H.C. Andersens kunstneriske metoder.
 • Forholde sig kritisk og reflekterende til museumsformidling.
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.