en
Forfattere

Eventyrkuffert til de mindste – på tur i haven

Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus har to eventyrkufferter til børn i vuggestuealderen og deres voksne, som kan benyttes i museets have. Kufferterne indeholder forskelligt understøttende formidlingsmateriale, som understøtter den eventyrlige samtale mellem voksne og de mindste, samt deres fælles oplevelse af naturen.

Kufferterne indeholder bl.a.:

 • En snikke-snakke-bog (bogen er skrevet med udgangspunkt i Andersens eventyr og i et sprog, så selv de mindste kan snakke med)
 • Små figurer af dyr og insekter – med et twist
 • Refleksionsbilleder
 • Småbørnsvenlige forstørrelsesglas

Vær opmærksom på, at I først kan benytte museets toiletfaciliteter fra k. 10.00, hvor museet åbner. I er velkomne til at spise medbragt mad i haven.

Emner i forløbet

Tilbuddet underbygger at børnene:

 • møder H.C. Andersens tilgang til naturen, på et niveau, der passer til dem
 • kan undres, fortrylles og blive nysgerrige sammen med deres voksne
 • udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden (pædagogisk mål)
 • får en kulturel oplevelse, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed (pædagogisk mål)
 • får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen og som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen (pædagogisk mål)
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningstilbud i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.