en
Forfattere

Fyn – mit nye sted i verden

Fyn – mit nye sted i verden er et materiale, som er udarbejdet til og i samarbejde med sprogskolekursister og lærere fra Lærdansk Odense.

Materialet fungerer som forberedelse og understøttelse til et besøg i Møntergårdens faste kulturhistoriske udstilling ”Fyn – midt i verden” og tager udgangspunkt i fire temaer i udstillingens overetage. De fire temaer har det tilfælles, at de alle orienterer sig mod det almenmenneskelige og nære: tro og religion – magt og oprør – boligforhold – landbrug.

Materialet skal ses som en hjælp og vejledning til, hvordan museets udstilling kan bruges til at opnå større viden om og forståelse for det samfund, hvor kursisterne nu befinder sig, og som de er i færd med at gøre til deres eget. Dette formål afspejler sig i materialets titel Fyn – mit nye sted i verden.

 

Gratis adgang til museet

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.