en
Forfattere

Vikingeskibe og forsvar: Pust digital vind i sejlet på Ladbyskibet

Pust vind i sejlet på vikingeskibet! – Et undervisningsforløb for 4. – 6. klasse om vikingetidens skibe.

Dette undervisningsforløb handler om at synliggøre arkæologien og vikingeskibet i landskabet gennem kunst, og derved gøre det, der ikke længere findes, mere håndgribeligt. I den første del finder I baggrundsviden om vikingeskibe og præsenteres for Ladbyskibet som case i et eksempel på, hvordan kunst kan bruges til at levendegøre forhistorien.

Dernæst skal I selv prøve kræfter med at skabe historiske billeder ved at tage vikingeskibene med ind i en digital verden, der gør det muligt at digte og lave nye fortællinger. Igennem 4 faser guides I igennem først den skabende proces og dernæst billedarbejde, fordybelse og til sidst udstilling af jeres værker.

Forløbet henvender sig til 4. – 6. klassetrin og retter sig mod fagene historie, billedkunst og dansk.

Hent materialet her

Formidlingsarrangementet: Skibene på Noret

Fra 8. september til 21. oktober 2018 genopstod Ladbyskibet som et spøgelsesskib af vand og lys i en kunstinstallation hver aften i Munkebo Havn.

Formålet med installationen, var at synliggøre arkæologien i landskabet gennem kunsten. Herunder:
– Kertinge Nors historie og betydning som mulig ankerplads for en ledingsflåde
– Munkebos funktion som havneby for Odense og det fynske indland
– Pælespærringen på havbunden
– Dræby – trækstedet. Landskabet før og nu
– Transport og logistik i vikingetiden (krigsskibene)
– Udgravningerne ved Munkebo Havn (Munkebo Bakke

 

Hent rapporten om Skibene på Noret

Forskningsprojektet: From Central Space to Urban Place

I forbindelse med forskningsprojektet “From central space to urban place” har Odense Bys Museer i samarbejde med Østfyns Museer og Nordjyllands Historiske Museum udviklet en række undervisningsmaterialer, der arbejder med forskellige temaer fra jernalder og vikingetid.

Se mere om forskningsprojektet

Forskningsprojektet og materialet er lavet med støtte fra Veluxfonden.