en
Forfattere

Landsbyskolen

Oplev en skoledag i 1800-tallet

Tag eleverne med i skolen anno 1850, hvor eleverne udklædes og stifter bekendtskab med morgensang, katekismus og “tampen”.

Der undervises i skrivning på tavle med griffel, anskuelighedstavler og udenadslære.

Et undervisningsforløb i Landsbyskolen giver eleverne indsigt i skoleundervisning og børns forhold i 1800-tallet.

Forløbet tilpasses klassetrinet.

Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”.