en
Forfattere

På opdagelse i Den Fynske Landsby

Send eleverne rundt i Den Fynske Landsby i små grupper med opgavearket.

Opgaverne er en blanding af ting, der skal findes og gøre, og spørgsmål der får eleverne til at tænke over det, de ser i rundt i Landsbyen.

Hent opgavearket

Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.

Anmeld jeres besøg

Vi anbefaler, at I anmelder jeres besøg på forhånd, så vi kan sikre den bedst mulige oplevelse for alle.

Det er muligt at se ledige dage og anmelde jeres besøg online i menuen til venstre.

Det kan I også lave i Den Fynske Landsby