en
Forfattere

Små skridt – store eventyr

I ”Små skridt – store eventyr” vil børnene opleve levende, inddragende fortælling, sjov teaterimprovisation og legen vil hele vejen igennem være i højsæde. Børnene fører an og viser formidleren vej ind i deres fantasifulde lege og lærerige eventyr og sammen med formidleren opdager de, at deres eventyrverden måske har meget til fælles med H.C. Andersens…?

Undervisningsforløbet ”Små skridt – store eventyr” begynder med en levende, inddragende fortælling. Formidleren fortæller ét af H.C. Andersens eventyr og sikrer igennem små sjove øvelser, at børnene er med i fortællingen undervejs. Efter fortællingen er det børnenes tur til at skabe og vise fortællinger. De må forvandle sig til lige det de ønsker med hjælp fra eventyrlandets flotte kostumer. Når børnene går på opdagelse i Eventyrlandet og begynder at lege frit med de mange rekvisitter, går formidleren med. Igennem åbne og nysgerrige spørgsmål bliver formidleren ført ind i børnenes lege og fantasi.

Når børnene har leget samler formidleren børnene til en åben og spændende snak om de lege, børnene har skabt. Alle børnene får lov at fortælle og vise deres leg. I den sidste aktivitet går formidleren ind i et par af børnenes lege sammen med alle børnene. Sammen fordyber de sig i legen igennem improvisationsteater-lignende øvelser, der giver børnenes fortællinger et æstetisk løft og får alle børnene med.

Emner i forløbet

Forløbet underbygger at børnene:

 • kan reflektere over H.C. Andersens eventyrverden og dens karakterer
 • kan reflektere over de historier og fortællinger, der altid findes i legen
 • udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden (pædagogisk mål)
 • får en kulturel oplevelse, hvor både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed (pædagogisk mål)
 • kan lege alsidigt (fællesmål)
 • kan fortælle om egne oplevelser af billeder, musik og drama (fællesmål)
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.