en
Forfattere

Teaterforløb i Ville Vau 1.-3. kl.

I teaterforløbet oplever eleverne levende fortælling på et højt kunstnerisk niveau. De Skaber deres egne eventyr – både sammen med formidleren i et improvisationsteater, men også under den frie leg og opdagelse i Eventyrlandet. Formidleren fører børnene igennem en tryg, sjov og udfordrende rejse ind i Andersens eventyrunivers og elevernes egen fantasi.

Teaterforløbet begynder med en levende fortælling. Her fører formidleren børnene ind i et af Andersens eventyr og giver eleverne lov til at fordybe sig i den eventyrlige verden.

Efter fortællingen tager formidleren børnene med ind i et eventyrligt klædeskab, hvor de hver især kan forvandle sig til den rolle eller karakter, de ønsker. De får mulighed for at vælge imellem en lang række flotte og særprægede kostumer, som kan hjælpe i deres fantasifulde forvandling. Når eleverne er klar til at udleve deres eventyrfortælling, begiver de sig sammen med formidleren ind i Eventyrlandet, hvor formidleren improviserer en historie ud fra de roller og ideer, børnene har valgt. Børnene er aktive og medskabende under hele teaterimprovisationen.

Dernæst kan eleverne føre eventyret videre ud i Eventyrlandet på egen hånd, da de får mulighed for at lege frit og gå på opdagelse i scenografien. Teaterlys og musik sætter stemningen for legen i de mange scenografiske rum, og de mange æstetiske indtryk indgår som en vigtig del af oplevelsen. Afslutningsvis reflekterer formidleren sammen med børnene over deres lege, og hvordan de, som en del af legen, har digtet nye eventyr på samme måde, som H.C. Andersen gjorde det.

Formidleren sørger altid for at tilpasse undervisningsforløbet, både til gruppen og den enkelte elev, så alle i gruppen føler sig trygge og stadig udfordres i et passende niveau.

Emner i forløbet

Forløbet underbygger at eleverne:

 • Reflekterer over H.C. Andersens eventyrverden og dens karakterer
 • Reflekterer over hvordan den læring og digtning, der altid findes i legen
 • Udvikler kommunikativt selvværd og scenisk erfaring
 • Kan lege med sprog, billeder og fortælling (fællesmål)
 • Kan veksle imellem at lytte og ytre sig (fællesmål)
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.