en
Forfattere

Undersøg 1800-tallets historiske genstande

Lad eleverne komme helt tæt på kildearbejdet og de historiske genstande.

I Børnenes Baggård og Histotoriets laboratorium arbejder eleverne som historikere med forskellige historiske genstande fra 1800-tallet via de historiske og museale arbejdsmetoder.

I deres arbejde med de forskellige genstande får eleverne mulighed for at anvende kilder til at opnå viden om fortiden, og samtidig får eleverne en forståelse for 1800-tallets hverdag og livsvilkår. Eleverne arbejder i grupper med blandt andet tøjvask, madlavning og håndværk.

Forløbets fokus drejer sig om genstanden som kilde i historikerens arbejde. Formålet med forløbet er altså at skabe en forståelse for, hvordan historikeren arbejder med kilder (historikerens metode).

Forståelsen sker via en eksperimenterende tilgang, hvor eleverne selv får lov at forsøge sig frem. De får en historisk genstand i hånden, og de får lov at forsøge at anvende den. Rammen for forløbet er et laboratorium, som ligger i forbindelse med Børnenes Baggård. Her får eleverne kitler på, så de bliver forskere i et laboratorium, og derfra går turen til Børnenes Baggård for at finde historien bag genstanden og historien om 1800-tallet.

Alle genstandene i forløbet er rigtige 1800-tals genstande, der formidler forskellige dele af dagliglivet i 1800-tallet i byen.

Læringsmål
  • Eleverne kan undersøge en historisk genstand.
  • Eleverne ved hvordan hverdagen og livsvilkår var i byen i 1800-tallet.
  • Eleverne kan anvende kilder til at opnå viden om 1800-tallet.
  • Eleverne kan videreformidle deres viden.
Gratis adgang

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
  • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.