en
Forfattere

Visuel robotteknologi – Skab robotter, der kan gøre en forskel

I forløbet skal eleverne arbejde visuelt med robotteknologi, men hvad betyder det?

Eleverne skal undersøge, hvad en robot er, og hvordan de kan bruge robotter til at gøre en forskel i verden omkring os.

Robotter har eksisteret i mange årtier, og de har set meget anderledes ud, end de gør i dag.

I dag giver man robotter øjne, lyde og farver – og nogle robotter har sågar kroppe som vores, ansigter og stemme. Det giver stof til eftertanke, hvorfor og hvilken betydning har det for vores måde at agere og reagere med og på robotten.

Der findes allerede robotteknologi på cykelstierne, der tæller antal cyklister og når du cykler gennem buen, skriver den ”Rigtig god dag”. Det er teknologi, der måske får os til at cykle mere.

I forløbet skal eleverne undersøge, om man kan bruge robotter til at få mennesker til at ændre adfærd og dermed bruge robotter til at løse nogle af problemerne med vores klima.

Eleverne skal undersøge, om det gør nogen forskel, om en robot er firkantet eller om den ligner et menneske. Eleverne skal lave robotter, som kan få andre til at ændre adfærd eller skifte mening. Eleverne skal arbejde med ideer, kilder, tegne og lave deres egne prototyper.

Industri i det 21. århundrede

I de senere år har den globale finanskrise og “hvad skal vi leve af” -diskussionen ført til en renæssance for idéen om, at økonomisk vækst er afhængig af en stærk produktionssektor. Men det er ikke uden problemer at få integreret den industrielle produktion i den nu dominerende fortælling om Danmark som videnssamfund. Industribegrebet synes at være belastet af den gamle industris krise, og selv om industrien med stor hast har bevæget sig ind i en højteknologisk fase, er dette ikke for alvor sunket ned i den almindelige idéverden.

Det er dén udfordring, projektet Industrien i det 21. århundrede tager op. Det sker gennem et forsknings- og formidlingsprojekt, der med den succesfulde fynske robotindustri som udgangspunkt vil undersøge og formidle udviklingen af videnstung industri i Danmark og sammenhængen med fortællinger og identitet.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

Læs mere om forskningsprojektet