en
Forfattere

Publikationer

Fynske Studier
Skriftserie (ISSN: 0427-7953)

 • FS-1: Henriette Hanck og H.C. Andersen : skribentinden og digteren (1958)
  Af: Hude, E.
 • FS-2: Fynske bindebreve (1960)
  Af: Rasmussen, H.
 • FS-3: Fynske guldfund (1960)
  Af: Albrectsen, E.
 • FS-4: Tredelingen og Odense (1960)
  Af: Hermansen, V.
 • FS-5: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede. 1, Fremstilling (1965)
  Af: Larsen, S.
 • FS-6: H.C. Andersen og andre studier (1966)
  Af: Topsøe-Jensen, H.
 • FS-7: Fynske jernaldergrave. 3, Yngre romersk jernalder (1954)
  Af:
 • FS-8: H. C. Andersens Breve til Carl B. Lorck (1969)
  Af: Andersen, H.C.
 • FS-9: Fynske jernaldergrave (1971)
  Af:
 • FS-10: Fynske jernaldergrave (1973)
  Af:
 • FS-11: Middelalderlandsbyens opståen : kontinuitet og brud i den fynske agrarbebyggelse mellem yngre jernalder og tidlig middelalder (1981)
  Af: Jeppesen, T.G.
  ISBN: 87-87162-11-3
 • FS-12: Fynsk kirkesølv (1983)
  Af: Grandt-Nielsen, F.
  ISBN: 87-88024-12-1
 • FS-13: Lusehøj ved Voldtofte : en sydvestfynsk storhøj fra yngre broncealder (1984)
  Af: Thrane, H.
  ISBN: 87-87162-18-0
 • FS-14: Albani Kirke & Torv (1985)
  Af: Arentoft, E.
  ISBN: 87-87162-17-2
 • FS-15: Knuds-bogen 1986 : studier over Knud den Hellige (1986)
  Af:
  ISBN: 87-87162-23-7
 • FS-16: Danske billetter : lokale nødpengesedler fra Napoleonskrigenes tid 1807-16 : Danmark, Hertugdømmerne og Færøerne (1994)
  Af: Grandt-Nielsen, F.
  ISBN: 87-87162-48-2
 • FS-17: Vikingetidens metalbearbejdning (1998)
  Af: Lønborg, B.
  ISBN: 87-7838-259-9
 • FS-18: De spedalskes hospital : udgravninger af Sankt Jørgensgården i Odense (1999)
  Af: Arentoft, E.
  ISBN: 87-7838-500-8
 • FS-19: Dannebrog på den amerikanske prærie : et dansk koloniprojekt i 1870’erne : landkøb, bygrundlæggelse og integration (2000)
  Af: Jeppesen, T.G.
  ISBN: 87-7838-529-6
 • FS-20: Fyns yngre broncealdergrave. Bind 1 (2004)
  Af: Thrane, H.
  ISBN: 87-87162-99-7
 • FS-21: H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior. Bind 1, Breve 1859-1875 (1-161) (2007)
  Af:
  ISBN: 978-87-87345-11-8
 • FS-22: Brudager Mark : – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn (2009)
  Af: Henriksen, M.B.
  ISBN: 978-87-87345-27-9
 • FS-23: Kildehuse II : gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst (2010)
  Af: Runge, M.
  ISBN: 978-87-87345-42-2

Kulturhistoriske studier i centralitet
Skriftserie (ISSN: 2596-3686)

 • At være i centrum : magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450 : rapport fra tværfagligt seminar afholdt i Odense, 10. februar 2016 (2017)
  Af: Christensen, J.T.
 • From Central Space to Urban Place, seminar 1 (2018)
  Af: Runge, M.
  ISBN: 978-87-408-3200-6
 • The fortified viking age (2018)
  Af: Runge, M.
  ISBN: 978-87-408-3212-9
 • Life and cult of Cnut the Holy (2019)
  Af: Runge, M.
  ISBN: 978-87-902-6735-3

Skrifter fra Odense Bys Museer
Skriftserie (ISSN: 1398-2192)

 • S-OBM-1: Fynske jernalderbopladser. Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder (1997)
  Af: Henriksen, M.B. et al.
  ISBN: 87-87162-64-4
 • S-OBM-1: Fynske jernalderbopladser bd. 2. / 2 Odense herred (2001)
  Af: Jacobsen, J.A.
  ISBN: 87-87162-95-4
 • S-OBM-2: Landbrugets bygninger 1850-1940 : beretning fra det 15. Bebyggelseshistoriske Symposium, arrangeret af Odense Universitet og Odense Bys Museer, 11-12 november på Hollufgaard (1997)
  Af: Hedegaard, H.
  ISBN: 87-87162-70-9
 • S-OBM-3: Bebyggelseshistoriske projekter. Deres betydning, bearbejdning og publikation. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997. (1997)
  Af: Henriksen, M.B. (red.)
  ISBN: 87-87162-72-5
 • S-OBM-4: Haveplaner og plantelister : Den Fynske Landsby 1998 (1998)
  Af:
 • S-OBM-5: Detektorfund – hvad skal vi med dem? : dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder : rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998 (2000)
  Af: Henriksen, M.B.
  ISBN: 87-87162-74-1
 • S-OBM-6: Formens semantik : en teori om den kulturhistoriske udstilling (2000)
  Af: Mordhorst, C.
  ISBN: 87-87162-80-6
 • S-OBM-7: European cultural paths : conference in Odense, September 13th, 1999 (2000)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-87162-84-9
 • S-OBM-8: Danskere og danskheden i USA : rapport fra seminar den 18. september 2000 på Hollufgård (2001)
  Af: Jeppesen, T.G.
  ISBN: 87-87162-91-1
 • S-OBM-9: Metalhåndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder : rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001 (2002)
  Af: Henriksen, M.B.
  ISBN: 87-87162-97-0
 • S-OBM-10: Arkæologiske forundersøgelser ved store anlægsarbejder – metode, økonomi og strategi : rapport fra et seminar på Odense Bys Museer den 10. oktober 2005 (2008)
  Af: Henriksen, M.B.
  ISBN: 978-87-87345-21-7

Fynske fortællinger
Skriftserie

 • Carl Nielsen : life and music (1999)
  Af: Eskildsen, K.
  ISBN: 87-7838-499-0
 • Fynske fund fortæller : fra istid til rigstid (2000)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-78385-31-8
 • Fortidsminder på Fyn : fantasiens trædesten (2003)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-78388-53-8
 • Her løb jeg om med træsko på : historien om H.C. Andersens eventyrlige barndom i Odense (2004)
  Af: Uldall, J.T.
  ISBN: 87-78387-48-5
 • Brendekildes glas : form og dekoration for Fyens Glasværk (2004)
  Af: Hvidberg-Hansen, G.
  ISBN: 87-78389-30-5
 • Fynske egnsretter (2005)
  Af: Rasmussen, L.
  ISBN: 87-78389-83-6
 • I Andersens spor (2005)
  Af:
  ISBN: 87-87162-82-2
 • Brendekildes billedverden : stemning og skæbne (2006)
  Af: Hvidberg-Hansen, G.
  ISBN: 87-78386-27-6
 • Fynske skillingsviser (2006)
  Af:
  ISBN: 87-87345-01-3
 • Carl Nielsen : livet og musikken (2006)
  Af: Eskildsen, K.
  ISBN: 87-78384-98-2
 • Da økologi var hverdagskost : et slotskøkken anno 1815 (2007)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-87345-04-8
 • Odense Slot kloster, konge, stat og kommune (2008)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-87345-22-6
 • Thorvald Aagaard : Komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste (2009)
  Af: Balslev, P.C.
  ISBN: 87-87345-25-0
 • Sanderumgaards romantiske have : set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800 (2010)
  Af: Christiansen, A.
  ISBN: 87-87345-33-1
 • Knud – konge, helgen, myte (2017)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-90267-13-3

Øvrige

 • Fyn i Oldtiden (1974)
  Af: Albrectsen, E.
  ISBN: 87-7492-117-7
 • Fra hukommelsens myretue (1988)
  Af: Albrectsen, E.
  ISBN: 87-7492-662-8
 • Hertil kommer alle Albrectsens kildeoversættelser – se kolofon til Fra hukommelsens myretue – udgivet i samarbejde med OU
  Af:
 • Et Provinsmuseums Historie : Odense Bys offentlige Samlinger 1860-1935 : Udg.af Udvalget for Odense Bys offentlige Samlinger (1935)
  Af: Larsen, S.
 • Den fynske Landsby i billeder (1952)
  Af: Larsen, S.
 • City of Odense museums (1960)
  Af:
 • Fynske guldfund (1960)
  Af: Albrectsen, E.
 • Folkelige broderier fra Fyns stift Møntergården, Odense, 22.-30. september 1962 (1962)
  Af:
 • Praktiske oplysninger om museumsundervisningen ved Odense bys museer (1972)
  Af:
 • Mad i middelalderen
  Af:
 • Odense Bys Museer 1972-1982 : en redegørelse og en perspektivplan (1973)
  Af:
 • Stenalderjægerne : ældre stenalder 10000-4200 f. Kr. (1973)
  Af: Jensby, P.
 • Odense adelige Jomfrukloster (1974)
  Af: Thrane, H.
 • Møntergården : en adelig købstadsgård (1976)
  Af: Christensen, J.
 • H.C. Andersens barndom i Odense (1978)
  Af:
 • Mønter og medaljer : en billedbog (1979)
  Af: Grandt-Nielsen, F.
 • Vesterbrokvarteret i Odense : registrant 1979 (1979)
  Af: Isager, K.
 • Overgadekvarteret i Odense : registrant 1981 (1981)
  Af: Isager, K.
  ISBN: 87-73450-75-8
 • Fra håndkraft til vandkraft : mølledrift i Davinde vandmølle (1981)
  Af:
 • Fra plejl til mejetærsker : en landbrugsteknisk revolution (1982)
  Af:
 • Skoleforhold i 1700- og 1800-tallet (1982)
  Af: Rytter, M.
 • Strik i bondesamfundet i 1800-tallet (1983)
  Af:
 • Strik i bondesamfundet i 1800-tallet (1983)
  Af: Bertelsen, K.
 • Fynsk kirkesølv (1983)
  Af: Grandt-Nielsen, F.
 • Klædedragter i fremmede lande (1984)
  Af:
 • Vestergadekvarteret i Odense : registrant 1984 (1984)
  Af: Nørbach, P.
  ISBN: 87-73451-48-7
 • Othiniensia : Odense Bys Museer 1935-1985 (1985)
  Af: Oxenvad, N.
  ISBN: 978-87-87162-20-3
 • Kirkebyggeri : løsbladsmappe med omkring 15 plancher (1986)
  Af:
 • Skoleforhold i 1700- og 1800-tallet (1987)
  Af:
 • Børnenes lege m.m. (1987)
  Af: Daugaard, B.
 • Plantefarvning (1988)
  Af:
 • Agerbrug i 1700- og i 1800-tallet (1988)
  Af:
 • Høst og høstmaskiner (1988)
  Af:
 • Fra plejl til mejetærsker : en landbrugsteknisk revolution (1988)
  Af:
 • Livsrytmer ca. 1750-1850 : skolestuen, Den fynske Landsby (1988)
  Af:
 • Odense – en spændende museumsby … : forslag til heldagsekskursioner (1988)
  Af:
 • Historisk Byvandring : Odense øst (1988)
  Af:
 • Gamle kort over Odense (1988)
  Af:
 • Ølbrygning (1989)
  Af:
 • Ilden som lys- og varmekilde (1989)
  Af: Frandsen, E.M.
 • Odense Bys Museer. Alle tiders regnskov 1991. Hollufgaard (1991)
  Af:
 • Indberetning om Odense 1804 : uddrag af Gustav Ludvig Wad “Fra Fyens fortid” 1924 (1991)
  Af: Uldall, J.T.
 • Odense Bys Museer – initiativplan 1993-2000 (1992)
  Af:
 • Fra Luristan til Lusehøj : festskrift til Henrik Thrane i anledning af 60-års dagen (1994)
  Af: Ganshorn, J.
  ISBN: 87-87162-51-2
 • Huse i Odense : en guide om arkitektur, byudvikling og kulturhistorisk interessante bygninger i Odense Centrum (1995)
  Af: Grandt-Nielsen, F.
  ISBN: 87-87162-53-9
 • Analyse af museumsgæsternes brug af diverse informationsmedier : foretaget på Fyns Kunstmuseum, Den fynske Landsby og Hollufgaard for Odense Bys Museer (1995)
  Af:
 • Danskerne på prærien : en beretning om Dannebrog, Dannevirke og Nysted i Howard County, Nebraska, USA (1997)
  Af: Jeppesen, T.G.
  ISBN: 87-78382-74-2
 • Dannebrog på prærien : danske nybyggere i Nebraska (1997)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-73692-82-4
 • Nonnebakken, Odense : udgravningsberetning (1998)
  Af:
 • Odense i middelalderen : fra Knud den Hellige til Dronning Christine (1999)
  Af: Christensen, J.T.
  ISBN: 87-87162-76-8
 • Fynske relikvier : 48 levn & legender (2000)
  Af: Mordhorst, C.
  ISBN: 87-87162-81-4
 • Industribyen Odense : en nutidig fotografisk vandring i industriens Odense 1830-1945 (2001)
  Af: Harnow, H.
  ISBN: 87-7838-577-6
 • Odense havn og kanal gennem 200 år (2005)
  Af: Harnow, H.
  ISBN: 87-78389-38-0
 • Fredede bygninger på Fyn : forvaltning af Fyns fredede bygningskultur (2006)
  Af: Harnow, H.
  ISBN: 87-87345-06-4
 • Odense Havn : bygningsmæssige kvaliteter : arkitektur, kulturhistorie og tilstand (2006)
  Af:
 • Fynske vejboder (2007)
  Af: Jensen, S.
  ISBN: 87-87345-08-0
 • Industrisamfundets havne 1840-1970 : bygninger, miljøer og bevaringsværdier på danske havne (2008)
  Af: Harnow, H.
 • Anne Marie Carl-Nielsen : en registrant over billedhuggerens værker (2010)
  Af: Kildemoes, N.
  ISBN: 87-87345-41-2
 • Thrige : mennesket & virksomheden (2010)
  Af: Christensen, R.S.
  ISBN: 87-87345-35-8
 • Skandinaviske efterkommere i USA : etniske grupper eller kerneamerikanere? (2010)
  Af: Jeppesen, T.G.
  ISBN: 87-87345-40-4
 • Den ældre jernalder på Fyn : det levede liv 500 f. Kr.-150 e. Kr. (2011)
  Af: Lundø, M.B.
  ISBN: 87-87345-53-6
 • Kom med på museum tæt på H.C. Andersen ; en oplevelsesbog for børn og deres voksne (2012)
  Af:
  ISBN: 87-87345-46-3
 • Byens forvandlinger : fortællinger fra Thomas B. Thriges Gade (2012)
  Af:
 • Odense byen i naturen – naturen i byen (2012)
  Af: Schultz, M.
  ISBN: 87-87345-56-0
 • Odense i forvandling : drømme og virkelighed (2013)
  Af: Toftgaard, J.
  ISBN: 87-87345-71-4
 • Den Fynske Landsby : en landsby fra H.C. Andersens tid (2013)
  Af: Knudsen, L.G.
  ISBN: 87-87345-62-5
 • Blade af en Typografs Dagbog (2014)
  Af: Hansen, M.N.
  ISBN: 87-90464-31-1
 • H.C. Andersens Odense (2014)
  Af:
 • Den romerske forbindelse : Gudme-Lundeborg og Romerriget i jernalderen (2015)
  Af: Michaelsen, K.K.
  ISBN: 87-87345-87-0
 • I Fyn er alting anderledes … : en antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund (2015)
  Af: Vorre, I-M.
  ISBN: 87-87345-92-7
 • Carl Nielsen-parrets kunstsamling (2015)
  Af: Christiansen, A.
  ISBN: 87-87345-93-5
 • Sejle op ad åen : en sang og dens historie : billeder fra det gamle Odense (2016)
  Af: Wentrup, O.
  ISBN: 87-90464-34-6
 • Den fynske landsby : haver og huse, gårde og mennesker (2019)
  Af: Knudsen, L.G.
  ISBN: 87-90267-31-1
 • Guide – Odense i middelalderen (1998)
  Af:
  ISBN: 87-87162-68-7