en
Forfattere

Guld til guderne?

Hør om baggrunden for spektakulære fund på Fyn.

Mere end 70 kg af det pureste guld blev gravet ned i jorden i århundrederne efter Kristi fødsel. Alene på Fyn er der fundet knap 20 kg guld fordelt på ca. 120 fund. I nogle tilfælde bare en enkelt genstand, i andre indtil 80 stykker guld – og den største skat vejer knap 5 kg. Nedlægningerne består af barrer, mønter og smykker, heriblandt nogle af jernalderens smukkeste stykker kunsthåndværk.

Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen har kigget nøjere på dette materiale og giver i foredraget nogle bud på baggrunden for disse spektakulære fund, som er en vigtig kilde til forståelsen af jernalderens samfund og tankegang.
Møntergården