Absolut dendrokronologisk datering af de tre brønde fra det ældste Odense

Thomas Seip Bartholin

I Fynske Minder 1974, s. 155-167, beskrives 3 brønde fundet i 1970 og 1971 ved udgravninger på hjørnet af Overgade og Skomagerstræde. Arkæologisk kunne brøndene dateres før anden halvdel af 1100-tallet.

Dendrokronologiske undersøgelser af egeplankerne i brøndkasserne viste, at brøndene var opført indenfor et kort tidsrum. Træet i brønd 1 var 3 år ældre end det yngste træ i brønd 2 og fem år ældre end træet i brønd 3. Dette er såkaldte relative dendrokronologiske dateringer. Der fandtes ingen absolut kronologi for den pågældende periode, som årringkurverne fra brøndene kunne synkroniseres med.

Fig. 1. Emaljeret broche, tabt i brønd 2.
Fig. 2. Brochens bagside.

I mellemtiden er standardkronologien for Nordtyskland, opbygget på materiale fra Slesvigområdet og Hedeby, nu ført tilbage til 436 e.Kr., og ved hjælp af denne kronologi er det nu lykkedes at få en absolut datering af de 3 brønde:[1]

  • Træet i brønd 1 er fældet i vinterhalvåret 1113-1114.
  • Træet i brønd 2 er fældet i forsommermånederne i 1117.
  • Træet i brønd 3 er fældet i forsommermånederne i 1119.

Disse dateringer kan bekræftes ved synkronisering med en kronologi for samme periode for Sydsverige, opbygget på materiale fra Lund.

Dateringerne viser således også, at gyldighedsområdet for den nordtyske og den sydsvenske kronologi kan udvides til at omfatte antagelig det meste af Danmark.

Noter

  1. ^ Venligst meddelt af dr. D. Eckstein. Institut für Holzbiologie und Holzschutz, Universität Hamburg.

Litteratur

  • T. S. Bartholin: Dendrokronologi – en ny naturvidenskab i arkæologiens tjeneste. Ale 1975:2, s. 1-17.
  • T. S. Bartholin og F. Grandt-Nielsen: Datering af tre brønde fra det ældste Odense. Fynske Minder 1974, s. 155-167.
  • D. Eckstein: Absolute Datierung der wikingerzeitlichen Siedlung Haithabu/ Schleswig mit Hilfe der Dendrochronologie. Naturwissenschaftl. Rundschau 1976, b. 29, s. 81-84.

©
- Arkæologi - Fynske Minder

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...