En hilsen fra Funabashi, Japan

Tillykke med de 65 år, hr. Jeppesen På mine medarbejderes og egne vegne vil jeg gerne bringe de hjerteligste lykønskninger i anledning af den uafbrudte indsats, De i 40 år har ydet for Odense Bys Museer. Vi nærer dyb respekt for Deres bidrag til såvel Odense by som Odense Bys Museers udvikling og beundrer de fantastiske fremskridt, der er sket i løbet af 40 herlige år.

Lige siden Funabashi og Odense indledte et venskabsbysamarbejde i april 1989, har De gjort en betydelig indsats for at etablere venskabelige relationer mellem vores to lande. Vi er Dem oprigtigt taknemmelige for Deres mangeårige løbende støtte til projektplanlægning og kulturelle events, lige fra byggefasen til åbningen af Funabashi Andersen Parken.

Funabashi Andersen Parken i Japan.

Da Funabashi Andersen Parken blev bygget i 1996, ydede De os stor hjælp i forbindelse med konstruktionen af en vindmølle og et stuehus. Disse bygninger kunne aldrig være blevet opført uden samarbejdet med folkene fra Odense. Jeg har hørt, at det var forbundet med mange vanskeligheder og udfordringer at opføre disse i overensstemmelse med dansk byggepraksis i et anderledes klima og under andre naturforhold – i Japan. Jeg er sikker på, at de komplicerede forberedelser, transporten af tømmer, strå til taget og stenbelægning til gårdspladsen, planlægningen af byggearbejdet og udvælgelsen af håndværkere kom i stand ved Deres stærke og brændende engagement.

Jeg tiltrådte stillingen som direktør for Andersen Parken i 2008. Det var 12 år efter, at Funabashi Andersen Parken åbnede. Samme år besøgte jeg Odense for første gang og traf den daværende direktør for Fyrtøjet. Hun bød mig velkommen, som var jeg én af familien, og vi holdt forbindelsen ved lige i mange år.

Fyrtøjets personale på besøg i Funabashi.
Andersen Parkens papirklips-konkurrence.

I 2009 sendte Fyrtøjet eksperter over til os, som påtog sig arbejdet med oplæringen af staben i Funabashi Andersen Parken. Den vejledning, som vi modtog af de oprindelige medarbejdere på Fyrtøjet, satte os i stand til at få driften og ledelsen af kulturhuset til at køre på skinner.

“Andersen Parkens Papirklipskonkurrence” blev lanceret i november 2009 med det formål at udbrede kendskabet til H.C. Andersens fascinerende liv og levned. Den næste konkurrence i 2010 hjembragte talrige præmier og priser fra beslægtede organisationer. De kom selv til Japan for personligt at deltage i præmieuddelingen på vores børnemuseum i Funabashi – endnu et bevis på et alsidigt samarbejde. Vi er meget stolte over hvert år at kunne afholde denne prestigefyldte konkurrence, som har Odenses officielle godkendelse. Det er udelukkende på grund af Dem og Deres kolleger og andre beslægtede organisationers støtte, at vi i år kunne lade konkurrencen løbe af stablen for ottende gang. Fra 2010 indledte vinderen af førstepræmien og vores medarbejdere fra Andersen Parken årlige besøg i Odense, og vi er Dem meget taknemmelige for den varme velkomst, De altid giver os.

Frokostmøde med Funabashi Andersen Parken.

Jeg traf Dem første gang den 1. november 2011. De besøgte os i Funabashi Andersen Parken for at interviewe dens gæster. Jeg husker stadig tydeligt, at De fra første færd var afslappet og fuld af humor. De stillede spørgsmål angående H.C. Andersen, og mange japanere kendte kun de mest berømte eventyr som “Den Grimme Ælling” og “Tommelise”. De fleste vidste intet om H.C. Andersens personlighed. Fra det øjeblik indså jeg, hvor vigtigt det var gennem Funabashi Andersen Parken ikke blot at udbrede kendskabet til hans eventyr, men også hans personlige karaktertræk.

I 2012 vendte De igen tilbage til Andersen Parken, denne gang sammen med andre medarbejdere fra Odense Bys Museer. Vi vandrede rundt i parken, og alle betragtede fascineret børnemuseet.

Der er nu gået 27 år, siden de to byer Odense og Funabashi blev venskabsbyer. Vi er alle dybt taknemmelige for den enorme støtte, De har ydet til Andersen Parken, der blev åbnet som et symbol på det hjertelige forhold mellem vores to byer. Vi er fast besluttet på fortsat at gøre vores bedste for at videreudvikle Funabashi Andersen Parken med Deres velvillige støtte, og jeg påskønner oprigtigt den forståelse og det samarbejde, der karakteriserer venskabsforholdet mellem vores to byer.

Må De nyde fortsat succes, hr. Jeppesen

Emner: H.C. Andersen, Odense Bys museer, Funabashi Andersen Parken, venskab mellem DK og Japan, Japan
©
- Fynske Minder - Museum Odense

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...