En spøgelsesudgave

I 1859 udgav Andersens forlægger i København, C. A. Reitzel anden udgaven af Mit Livs Eventyr, med forfatterens portræt. En ganske fin udgave, som ligger glimrende op til førsteudgaven fra 1855.

Førsteudgaven kom dels i forbindelse med de samlede skrifter og en dertil svarende arksignatur for bind 23 og 24 og dels som en selvstændig bog og havde en dertil svarende arksignatur, Mit Livs Eventyr.

Reitzels udgave af Mit Livs Eventyr fra 1859 med den bemærkelsesværdige arksignatur: “H.C. Andersens saml. Skrifter. I og II.”

Men i 1859 tonede en spøgelsesudgave frem. Den er også udgivet af Reitzel, men har ikke Andersens portræt overfor titelbladet og “Med Forfatterens Portræt” er heller ikke trykt på denne udgaves titelblad. Udgaven ses af og til på markedet, men Birger Frank Nielsen har den ikke med i sin bibliografi – han har åbenbart ikke været opmærksom på den. Sjælden kan man nu heller ikke sige, at denne udgave er. Bogen kom hæftet med et dekoreret foromslag med Andersen i en medaljon for oven, blomsterranker langs siderne, Andersens fødehjem nederst, og så en stork og en svale.

Nu kommer så det spøgelsesagtige. Det er arksignaturen: “H.C. Andersens saml. Skrifter. I. og II.” – men der findes jo ingen samlet udgave fra 1859 – Reitzel er jo i gang med at udgive førsteudgaven af de samlede skrifter på det tidspunkt med første bind i 1854, og i 1859 udkommer bind 25.

Arksignaturen indicerer klart, at denne udgave af Mit Livs Eventyr er bind 1 og 2 i en samlet udgave af skrifterne – men hvilken?

Titelbladet er klistret på bogblokken, som er identisk – bortset fra arksignaturen, med den anden udgave fra 1859 med forfatterens portræt.

Den hæftede spøgelsesudgave af Mit Livs Eventyr med det fint dekorerede foromslag.
Det smukke forlagsbind fra omkring 1880 i rødt lærred med sort farvetryk, blindtryk og guldtryk.

Jeg har ingen forklaring, så hvis en af mine læsere skulle sidde inde med en forklaring, vil jeg blive overordentlig glad for at blive delagtiggjort i denne viden.

Der er heller ikke nogen dokumentation for, at en ny samlet udgave skulle være under forberedelse. Den anden udgave af Andersens Samlede Skrifter udkom jo først i 1870erne.

Reitzel benyttede et ukendt antal bogblokke fra denne spøgelsesudgave til et forlagsbind på et væsentlig senere tidspunkt. Som det tydelig fremgår af gengivelsen af bindet er stilen klart fra slutningen af 1870erne/begyndelsen af 1880erne. Bindet bærer Reitzels logo på bagpermen. Af dette bind har jeg kun set et enkelt, det her afbildede i rødt lærred med sort farvetryk, blindtryk og guldtryk.

Både der her gengivne hæftede eksemplar og eksemplaret i forlagsbind er på titelbladet stemplet med Reitzels nedsættelsesstempel, en lilje.

Liljen – C.A. Reitzels nedsættelsesstempel.
©
- Anderseniana - H.C. Andersen - H.C. Andersen - selvbiografier

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...