FORORD

Byerne er og har altid fungeret som komplekse organismer, der konstant er under forandring. Huse rives ned, og nye bygges. Veje og pladser anlægges, og mennesker fødes, lever og dør; alt sammen hændelser, der for byen som en samlet organisme gentages igen og igen, og som betyder, at byen konstant er i bevægelse og under forandring.
Odense gennemgår i disse år en ny stor transformation under titlen Fra stor dansk by til dansk storby, hvor ikke mindst omdannelsen af bymidten i regi af projektet Fra Gade til By fylder meget. Som en forløber for Fra Gade til By-projektet har Odense Bys Museer fra 2012 og frem gennemført de største arkæologiske undersøgelser i museets historie. Undersøgelserne har bragt megen ny viden frem om Odense i vikingetiden og middelalderen og har været medvirkende til, at byens
ældre historie nu kan fortælles i større detaljer og på nogle områder skrives om. Resultaterne rækker samtidig langt ud over det lokale perspektiv og har vakt opsigt såvel nationalt som internationalt.
De senere års undersøgelser har været startskuddet til projekt Knuds Odense – vikingernes by. Titlen henviser til Danmarks sidste vikingekonge, kong Knud IV (senere Knud d. Hellige), der blev dræbt d. 10. juli 1086 i Skt. Albani Kirke i Odense, og som i år 1100 blev kåret til Danmarks første helgen. Knud fik efter sin død stor betydning for Odenses udvikling, da skrinet med hans jordiske rester blev et vigtigt valfartsmål. Samtidig markerer drabet på Knud på mange måder afslutningen af vikingetiden, da Knud var den sidste konge, der forsøgte at genskabe Knud d. Stores (død 1035) dansk-engelske imperium.
Projekt Knuds Odense – vikingernes by rummer en række aktiviteter, som skal bringe de mange fantastiske historier om Odenses ældste historie frem i lyset. Et første tiltag har været løbende formidling på udgravningen og i mindre særudstillinger. Et næste stort skridt var åbningen af særudstillingen, der også bærer navnet Knuds Odense – vikingernes by. Tilknyttet særudstillingen afvikles der mange
aktiviteter såsom en længere foredragsrække samt deltagelse bl.a. i Blomster- og Havnekulturfestival.
Næste skridt vil være formidlingen i byrummet på præcis de steder, hvor historien har udspillet sig. Vikingeborgen ved Nonnebakken fortjener at komme frem i lyset, og historien om drabet på Knud d. Hellige og de silkestoffer, han fik med sig i graven, ligeså. Byvandringer, cykelruter, foredrag, artikler, debatarrangementer mv. vil alt sammen være med til at gøre historien levende og relevant for byens borgere og turister fra nær og fjern.

Bag hele formidlingen ligger et stort og tungt forskningsarbejde, og for at understøtte dette arbejde har museet oprettet forskningscentret CENTRUM og herunder forskningsprogrammet Urbane Transformationer (http://museum.odense.dk/centrum). CENTRUM huser en række projekter, der kredser om Odenses tidlige historie. Nævnes kan de af Velux Fonden støttede projekter From Central Space
to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer samt Urbaninseringens Møder og Mennesker, projektet Odenses opståen, der er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg, samt en række mindre projekter, relateret til undersøgelserne af bispegraven i Skt. Albani Kirke i 2015.

Bogen her er – som særudstillingen – bygget op over fire overordnede temaer: Odenses opståen, Knuds Odense, Bispens Odense samt Borgerens Odense.
Hvert tema tager afsæt i aktuel forskning, og i artiklerne vil man derfor kunne dykke ned i endnu flere spændende detaljer om de mange fund og historier.

Museet skylder en stor tak til de mange samarbejdspartnere og kollegaer, der på forskellig vis har givet deres bidrag og dermed sikret, at bogen og særudstillingen kunne realiseres – og historien om det ældste Odense nuanceres og fortælles. Foruden bogens forfattere og de mange arkæologer, der har udført de omfattende arkæologiske feltundersøgelser, drejer det sig om partnerskabet ”Fra Gade til By”,
Albani Fonden, Odense Bys Kunstfond, Fionia Fond, Møllerens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek, Svendborg Museum, Odense Stadsarkiv, Public Library Bruges, Thomas Kluge, Sune Elskær, Peter Helles Eriksen, Lars Holm, Bente Stensen, Jens Klastrup, Ole Jepsen, 10Tons, C. Antonsen, Odense Domkirke, TC-Anlæg, amatørarkæologer fra foreningen Harja, den faglige følgegruppe bag de arkæologiske undersøgelser, Moesgaard Museums Afdeling
for Konservering og Naturvidenskab, Center for Urban Networks Evolution, Center for Geogenetik, Heimdal-archaeometry, dendro.dk, Aarhus AMS Centre (AARAMS), Antroplogisk DataBase Odense Universitet (ADBOU), University of York (Department of Biology). Sidst, men absolut ikke mindst, skal der lyde en stor tak til Center for Middelalderlitteratur ved Syddansk Universitet for faglig og økonomisk støtte til udstilling og bog.

Vi håber, at du, kære læser, vil få stor glæde af bogen, og ser frem til i fremtiden at kunne berige dig og andre med endnu flere historier om Knuds Odense – vikingernes by.

Emner: Arkæologi, Knud den Hellige, Odense Bys museer, Nonnebakken, Forskningsprojekt, Grubehus, Patricie, Knud d. Hellige og bror Benedikt i skrin, Ørnetæppe, påfuglepude, sølvspænde, arabisk mønt, sølvblikperle, tysk mønt, valkyriefibel, jernøkser, træspade, bronze ringnål, bronze skålspænde, tenvægt, smeltedigler, jernslaggervægtlod af bly, Vikinger, Kirke, geiologi
©
- Knuds Odense - vikingernes by

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...