en

Ejnar Stig Askgaard

Seniorforsker, H.C. Andersen (mag.art., ph.d. i litteraturvidenskab)

Mag.art. i litteraturvidenskab ved Odense Universitet, museumsinspektør ved H.C. Andersens Hus, Odense Bys Museer siden 1997, overinspektør 2005.

Tre eventyrfragmenter fra 1869

H.C. Andersens store skærmbræt

Andersens sidste billedkunsteriske værk

Æresborger

Fejringen af H.C. Andersen som æresborger i Odense 6. december 1867.

'Psycken'

Lyv og Død af H. Andersen Levnet

Om H.C. Andersens far Hans Andersen (1782-1816).

Drømte at jeg skrev og Bogstaverne stak Ild i Papiret

— træk af H.C. Andersens fortællekunst

Litteraturens Odense

Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen

“Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen”

— Historien om et fund

H.C. Andersen og Jenny Lind

Da Spanierne var her

Tilbage til "naturen"

Mens Læberne udsige Formens “De”

Vanvid æd dig ind i min Hierne, at jeg maae glemme min egen Tilværelse

Ad ukendte veje

Om udviklingen af den IT-baserede formidling af kulturarven

På fersk gerning

“De vilde Svaner”

Da Spanierne var her

Jeg om dagen gik derop, for en Bog at laane, Gik en smule deromkring, og kom til at daane...

Mens Læberne udsige Formens ”De”

H.C. Andersens Barndomshjem

“Til Tak for Digtergaven”

om erhvervelser og donationer af anderseniania siden sidst

”See saa! nu begynde vi. Naar vi ere ved Enden af Historien, veed vi mere ...”

Andersen til ære

Kunstens Tempel seer jeg i det Fjerne...

- i anledning af kulturarven

Jeg er ingen Tegnemester...

Det Utroligste

- om sidste års erhvervelser af bl.a. manuskriptet til eventyret "klokken"

En akademisk borger

Man gaaer først saa gruelig meget Ondt igjennem...

- om H.C. Andersens slægt

Fra hus til museum

- snapshots af en museumshistorie

Find Artikler

Leder du efter noget specielt, så kan du søge i alle artiklerne her