en
Forfattere

Billedbrug

Copyright information

Alle billeder på museumodense.dk er beskyttet efter ”Lov om ophavsret”.
Du kan læse om generelle retningslinjer for onlinebrug af kunstneriske og litterære værker herunder deling, download og streaming på Ophavsret på internettet

Billeder fremstillet af Museum Odense

Brug af billeder fra Museum Odense sker på brugerens eget ansvar og kan på ingen måde gøre Museum Odense ansvarspådragende.
Brugeren af billeder fra Museum Odense bærer selv det fulde ansvar for anvendelse og offentliggørelse af de enkelte billeder, der måtte krænke tredjemands rettigheder eller ære.

Billeder fremstillet af Museum Odense stilles til rådidhed med den licens der er angivet i umiddelbar nærhed af det enkelte billede.
Hvis en billedlicens ikke er synlig, eller der opstår tvivl, gælder samme regler for anvendelse som for billeder fra 3. part.

Museum Odense kan til enhver tid fjerne billeder fra websitet, såfremt der opstår tvivl om brugsret og ophavsret. I så fald må disse billeder ikke anvendes mere.
Brugeren bærer selv det fulde ansvar for uberettiget brug af billeder fra Museum Odenses website.

Billeder fra Museum Odense bør ikke anvendes til emner af sensitiv karakter som f.eks. racisme, misbrug og politik mv.

Ved al offentliggørelse skal billedet krediteres med Museum Odense / fotografnavn.

Billeder fra 3. part

Museum Odense kan ikke give tilladelse til nogen form for brug af billeder fra 3. part.
Samtlige rettigheder, der er knyttet til anvendelsen af et billede fra 3. part tilhører denne person/organisation, eller den fotograf, der har skabt billedet.
Det er derfor ikke tilladt at benytte, reproducere, lagre eller manipulere billeder fra 3. part.

Tilladelse til brug af billeder fra 3. part skal indhentes ved at tage kontakt direkte til copyrightholderen.
Undtaget er billeder offentliggjort under en Creative Commons licens.
Læs nærmere om ophavsret på ophavsret.dk.