en
Forfattere

Ane Grum-Schwensen

/

Museumsinspektør, ph.d., cand.mag. i Dansk og Historie

 

Forskningsområde

Afleverede 2014 ph.d.-afhandling om de kunstneriske tilblivelsesprocesser, som man kan udlede af H.C. Andersens bevarede manuskripter. Forsker i forskellige aspekter af H.C. Andersens værk og liv, ofte med udgangspunkt i museets genstandssamling, men har siden afhandlingen særligt beskæftiget sig med manuskriptstudier og den litterære disciplin genetisk kritik. Ledede 2017-2019, på H.C. Andersen Centret ved SDU, pilotprojektet Andersens Udvalgte Håndskrifter (Augustinus Fonden), der søges fortsat med projektet H.C. Andersens Eventyr & Historier – den digitale manuskriptudgave.

Forskningspublikationer

”Tilblivelseshistorie til “Iisjomfruen””. Andersens Udvalgte Håndskrifter (H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave), 2019. (læs artikel)

 

”« À utiliser selon l’humeur »: Images littéraires et recyclage dans les manuscrits d’Andersen” i Genesis (Manuscrits – Recherche – Invention). 48, s. 159-168. juni 2019. (læs artkel)

 

”Kompositionens kompleksitet i H.C. Andersens “Iisjomfruen”” i Det frosne spejl: Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen”. Bøggild, J., Thomsen, T. B. & Grum-Schwensen, A. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 105-122 (University of Southern Denmark studies in Scandinavian languages and literatures, Bind 138). 2017.

 

”The Hans Christian Andersen Trail: Developing a Literary Tourist App: Considerations, Choices and Possibilities”, med Johs. Nørregaard Frandsen i Scandinavica, 55, 1, s. 92-99. 2016.

 

”Død og pine: “Tante Tandpine”, tvivl og tøven” i H.C. Andersen og det uhyggelige. Bøggild, J., Thomsen, T. B. & Grum-Schwensen, A. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 175-200. (University Press of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, Bind 125). 2015.

 

”Fra strøtanke til værk: En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab”. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet. Det Humanistiske Fakultet. 2014.  (pdf)

 

Videnspublikationer

”Billeder og genanvendelse i H.C. Andersens papirarbejde” i Anderseniana 2016, s. 35-55. (læs artikel)

 

 

Redaktørarbejde

Det frosne spejl: Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen” med Jacob Bøggild og Torsten Bøgh Thomsen. Syddansk Universitetsforlag, 2017.

H.C. Andersen og det uhyggelige med Jacob Bøggild og Torsten Bøgh Thomsen. Syddansk Universitetsforlag, 2015.

Netværk

Forskergruppen Tekstvidenskab ved Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

 

Center for 1800-tals studier