en
Forfattere

Torben Grøngaard Jeppesen

Torben Grøngaard Jeppesen
Torben Grøngaard Jeppesen

Museumsdirektør, dr.phil., adj. professor ved SDU

Forskningsområde: Migration, integration og assimilering i historisk perspektiv
Forskningsområdet sætter fokus på et meget aktuelt emne, nemlig ud-/indvandring og integration i et nyt samfund. Studierne har primært fokus på de skandinaviske udvandrere til Amerika og deres efterkommere i 4-5 generationer frem til i dag. Netop det lange perspektiv over flere generationer giver tilbundsgående mulighed for at analysere og forstå de forskellige processer i vejen ind i det nye samfund.

Forskningsindsatsen baserer sig på teoridannelsen om integration og assimilering som denne er ble-vet formuleret siden starten af det 20. århundrede og på et omfattende datamateriale fra US Census, US Immigration Data & Statistics, American Community Survey, Wisconsin Longitudinal Studies m.m.

Aktuelt arbejdes med betydningen af bosættelse i enklaver og kolonier gennem flere generationer i forhold til assimilering, og den nationale og etniske identifikation hos dansksindede udvandrere fra Nordslesvig i perioden 1864 til 1920.

Forskningspublikationer

Doktordisputats bestående af følgende afhandlinger:

Danske i USA 1850-2000 – en demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere. Odense 2016 (2. oplag)

Fra skandinavisk immigrant til amerikaner. Teori og empiri om assimileringen i det amerikanske samfund. Odense 2017.

Videnspublikationer

Lær sproget, flyt dig, gift dig med de andre. Odense Bys Museers Årbog 2019 (pdf)

Gæster fra nær og fjern – sammensætning og udvikling i Odense Bys Museers besøgstal. (pdf)

Dannebrog på den amerikanske prærie – Et dansk koloniprojekt i 1870’erne, landkøb, bygrundlæggelse og integration. Odense 2000 (tillige engelsk udgave)

Skandinaviske efterkommere i USA – Etniske grupper eller kerneamerikanere? Odense 2010 (tillige engelsk udgave)