en
Forfattere

At være i centrum

Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450

Rapport fra tværfagligt seminar afholdt i Odense, 10. februar 2016

Kulturhistoriske studier i centralitet, vol. 1, 2017

Redigeret af Mikael Manøe Bjerregaard & Mads Runge

 

Graven og manden i domkirken Skt. Albani Odense

– en kilde til overleveringen af 1000-tallets bispehistorie

Af Jacob Tue Christensen & Jesper Hansen (hent som pdf)

Nadversættet fra bispegraven i Odense Skt. Albani Kirke

Af Mikael Manøe Bjerregaard (hent som pdf)

Monumenterne i Jelling

Fornyet tradition på tærsklen til en ny tid

Af Anne Pedersen (hent som pdf)

Navnløse biskopper

Den vestdanske kirkes (næsten) forhistoriske tid, 1072-1134

Af Michael H. Gelting (hent som pdf)

Mellem gravkult og glemsel

Nogle betragtninger om danske bispegrave fra ældre middelalder og deres overlevering

Af Birgitte Bøggild Johannsen (hent som pdf)

Ihukommelse mellem embede og slægt

– senmiddelalderlige biskoppers selviscenesættelse og mindekultur

Af Tine Kondrup (hent som pdf)