en
Forfattere

Agernæs

– subsistensøkonomi og ressourceudnyttelse i sen Ertebøllekultur på Nordfyn

Skildpaddeskjold med gennemboringer fundet på Agernæs-lokaliteten. Skoldet kan ses i Møntergårdens udstilling sammen med en ørnefod, der også fremkom under Agernæs-udgravningerne i 1980´erne.

Projektbeskrivelse

I en fynsk kontekst kan Agernæslokaliteten på Nordfyn betragtes som en af de bedst undersøgte pladser fra yngre Ertebøllekultur (4.600 – 3.950 f.Kr.). Lokaliteten blev undersøgt i sidste halvdel af 1980´erne og frembragte et meget rigt og velbevaret genstandsmateriale, som inkluderer keramik, stenredskaber samt materialer i træ, knogler og tak.
I mit praktikforløb opnåede jeg indgående kendskab til Agernæslokaliteten, især hvad angår flintinventaret. Dette dannede grundlag for mit speciale med titlen “Regionalitet og mobilitet i yngre Ertebøllekultur – en analyse af lokaliteten Agernæs på Nordfyn”.
I litteraturen er Agernæs-lokaliteten primært kendt fra en artikel om pladsens zooarkæologiske materiale (Richter & Noe-Nygaard, 2003) samt fra en mindre artikel i fagmagasinet Skalk (Jæger, 1998). Formålet med nærværende projekt er at øge den samlede viden om pladsen og gøre den tilgængelig for både fagfolk og den brede offentlighed. Dette vil ske gennem en artikel, der publiceres i tidsskriftet Gefjon eller i andet relevant tidsskrift. Artiklen vil især fokusere på genstandsmaterialet og sammenligne Agernæs med andre samtidige lokaliteter for at belyse funktion og subsistensøkonomi.

Litteratur:
Jæger, A. (1998). Blandingsgods. Skalk 1998:1, 11–14.
Richter, J., & Noe-Nygaard, N. (2003). A Late Mesolithic Hunting Station at Agernæs, Fyn, Denmark. Acta Archaeologica, 74(1), 1–64. https://doi.org/10.1111/j.0065-001X.2003.aar740101.x