en
Forfattere

Afhandling og publ­i­kationer

Afhandling

Download afhandlingen “Landsbydannelse og bebyggelsesstrukturer i det. 1. årtusinde” som pdf.

Download afhandlingens bilag og appendiks som pdf.

Download afhandlingens katalog som pdf.

 

Publikationer

Hansen, J. 2016: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. årtusinde. En præsentation af et bebyggelseshistorisk regionalstudie. I: Kerstin Cassel (red) Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala. s. 11-26. (pdf)

 

Hansen, J: 2017: Fynske landsbyer fra arilds tid. I: Hanne Plechinger et al. (red) Museumsleder, forsker og netværksskaber. Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved Odense Bys Museer s. 168-179. (pdf)