Skolæstøkse

2019-11-21

I slutningen af jægerstenalderen havde herboende jægersamfund kontakter til bondesamfund i den nordlige og centrale del af de landskaber, der omfattes af nutidens Polen og Tyskland. Der foregik en udveksling af mennesker, teknologi, idéer og genstande mellem jæger-fiskere i nord og bønder i syd. En af de håndgribelige genstande, der blev udvekslet, var økser af en lagdelt stenart, der findes i Donau-området i Centraleuropa. Der kendes et halvt hundrede af disse såkaldte skolæstøkser fra nutidens Danmark, heraf to fra Fyn. Øksen fra Brændegård Sø er således givet fra hånd til hånd over en strækning på flere hundrede kilometer på tværs af Europas floder, bjerge og urskove.
Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse:
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: OBM116-X2013
Samlinger: Arkæologisk samling
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/20/0114 - 20/20/0427
20/12/1001 - 21/00/0101
20/20/0203 - 20/20/0924