Stangknap

2019-11-21

I slutningen af bronzealderen samlede mænd med høj status deres dragt med to T-formede knapper, såkaldte stangknapper, af bronze. En meget lille gruppe af mænd på Sydvestfyn samlede deres dragt med tilsvarende knapper af guld, og de antages have tilhørt et religiøst præsteskab. Når de ledede ceremonier, hvor solens kraft blev tilbedt, bar de dragter med stangknapperne, hvis gyldne metal reflekterede solens stråler. I ritualerne indgik også gyldne bronzeøkser med indpunslede skibsfigurer, der rummede en del af fortællingen om solens evige vandring fra dag til nat og fra nat til dag.
Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse:
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: OBM4092-X109
Samlinger: Arkæologisk samling
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/12/1001 - 21/00/0101