Sarupøksen

2019-11-21

Med introduktionen af bondekulturen omkring 4000 f.Kr. fulgte nye religiøse tanker og ritualer. Disse blev bl.a. praktiseret på særlige samlingspladser, og den bedst kendte af disse ligger ved Sarup. Her blev et areal på 9 hektar indhegnet med palisader og grøfter, og på den afgrænsede flade blev der ofret lerkar med korn, dele af dyr samt redskaber af flint og bjergart. Til sidstnævnte kategori hører en stridsøkse af lagdelt sandsten, og dette pragtfulde våben har ikke været lavet til praktisk brug. Ved slag ville stenen sprænges, så det antages, at den i stedet har været båret og vist frem ved religiøse ceremonier.
Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse:
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: OBM50-X20000
Samlinger: Arkæologisk samling
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/12/1001 - 21/00/0101