en

Begravelser i Fraugde

I efteråret 2003 blev indenfor et ca. 900 m² stort område på den kommende udvidelse af Niels Bohrs Allé udgravet 13 grave. Gravfeltet er afgrænset mod tre verdenshjørner, men kan altså reelt have været større. Den arkæologiske udgravning skal dog holde sig indenfor vejens tracé.

Afrenset

cc by-sa
Afrenset brandgrav i fladen.

Gravene er alle brandgrave. Dette gælder stort set alle grave i de første fem århundreder af jernalderen, tiden fra 500 f. Kr. til år 0. Efter kremeringen, der udover afdøde kan have indbefattet forsyninger i form af fødevarer og personligt udstyr til tiden i det hinsides, er resterne fra ligbålet skrabet sammen og lagt i en lille fordybning, en såkaldt brandplet.

Udgravning

cc by-sa
Udgravning af stedets største brandgrav. I sækkene gravens fyld.

Ved udgravningen er hele gravfylden hjemtaget i store sække. Fylden lægges i vandbad, hvor ved fint forkullet materiale som brændte planter og frugter fra afdødes proviant, trækul fra ligbålet mv. flyder oven på og kan afskummes. Senere kan eksperter gennem mikroskoper bestemme træsort og/eller planteart. Herefter spules materialet gennem finmaskede net og der opsamles bensplinter og smågenstande. De foreløbige analyser af gravene antyder, at de, som tidens tendenser foreskriver, er fattigt udstyret. Ved denne gravning er udover resterne af de afdøde foreløbig blot fremkommet enkelte potteskår, formentlig fra beholdere til fødevarer e.l. samt trækul.
To kogegruber, en form for ildsteder, er placeret hhv. i og umiddelbart udenfor gravfeltet. Kogegruberne kan være samtidige med gravene og afspejler evt. ritualer e.l., som er foregået i forbindelse med gravlæggelserne. Den til gravene hørende boplads kan evt. ligge par hundrede meter mod nordøst, hvor der tidligere er registreret dele af en boplads.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...