en
Forfattere

Fortidens spor er hjulspor – Et sjældent indblik i Odense ældste og næsten ukendte befæstning

Allan Larsen

I Store Gråbrødrestræde undersøger museet i øjeblikket et brolagt gadeforløb i strædets nordlige del. Der er tale om en enkel form for belægning af stampede eller tromlede småsten i leret muld, – en slags macadamisering, som den i princippet anvendes den dag i dag.

Udgravning

cc by-sa
Udgravning af vejforløbet

Der er påvist tre faser brolægninger af denne type som foreløbig dateres til 12- eller 1300-tallet. På dette tidspunkt omtales strædet i forbindelse med Gråbrødreklosterets oprettelse 1279 som det vestlige stræde. Dette stemmer overens med at undersøgelser i 1980erne påviste en 11 m bred og godt 2 m dyb voldgrav med spor af en tilhørende vold under husene vest herfor. Det fundne gadeforløb udgør derfor antagelig den tilhørende voldgade, som skulle gøre det muligt at flytte forsvaret hurtigt fra en del til af volden til en anden.

Kvarteret

cc by-sa
Formodet placering af voldforløbet ses som stiplet orange streg. Den aktuelle udgravning er markeret med blåt. Tidligere udgravninger i kvarteret er markeret med grønt.

De er meget lidt vi ved om Odenses ældste befæstning. Bedst kender vi den vestlige afgrænsning, der har gået i nogenlunde lige linie sydpå mod åen fra Store Gråbrødrestræde, idet den er påvist et enkelt sted i Mageløs. Mod nord er den antagelig svunget mod øst langs det lavtliggende område under Slotsgade, hvis fortsættelse “Gravene” endnu idag minder om dens eksistens. Dens afslutning kendes heller ikke men har antagelig også omfattet Vor Frue kirke i øst.

Om dateringen af befæstningen ved vi kun, at den eksisterede da Gråbrødre kloster blev stiftet i 1279. Det er overraskende sent i forhold til andre domkirkebyer i Danmark og det kan ikke udelukkes, at den kan være betydelig ældre jf. Århus og Ribes befæstning allerede fra 900-tallet. Men her rummer udgravningen muligheder for at komme videre, idet en datering af voldgaden vil kunne give et fingerpeg om, hvornår befæstningen er anlagt og af hvem! Den kommende uge vil forhåbentlig bringe os nærmere på et svar.

Braunius

cc by-sa
Braunius kort 1593

På det ældste kort fra 1593 ses den samtidige portbygning i Vestergade omtrent ud for Klaregade selv om byen på dette tidspunkt for længst var vokset længere mod vest. I dag kan man i Vestergade se den gamle befæstningslinie på springet i facaderne på gadens nordside samt – med det nuværende vejr – de mange vandpytter, hvor den moderne gadebelægning har sat sig over voldgravens bløde fyldlag.

Emner: Middelalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...