en

De første beboere i “Krybilyparken”

I juli måned undersøger arkæologer fra Odense Bys Museer en kommende parcelhusudstykning i Brylle. På arealet er der fundet spor efter huse fra jernalderen, ca. år 0-500 e.Kr. samt resterne af en stenlagt grav, sandsynligvis fra stenalderen.

Et

cc by-sa
Et af de undersøgte huse, med nedgravninger til seks stolper som har båret taget, samt bevaret dele af vægforløb.

I foråret forundersøgte museet et areal på ca. 7,5 hektar forud for en kommende byggemodning og et efterfølgende grundsalg af parcelhusgrunde i “Krybilyparken” i Brylle.
Forundersøgelsen viste spor efter fortidsminder over store dele af området. Der var hovedsageligt tale om nedgravninger til de stolper, som har båret taget på husene, men der blev også fundet en stenlagt grav.
Efter forundersøgelsen blev der udvalgt tre delområder, på i alt 9.300 m2, som blev indstillet til egentlig arkæologisk udgravning. Udgravningen finder sted i juli måned.

Miniaturekarret

cc by-sa
Miniaturekarret samt indholdet af småsten/grus.

Allerede ved muldafrømningen begyndte der at danne sig et billede af, hvad jorden har gemt i de mange hundrede år. Der er fundet mange spor efter huse, som sandsynligvis skal dateres til perioden Romersk- til ældre Germansk jernalder, ca. år 0-500 e.Kr.
I et af husene er der gjort et fint fund. I en af nedgravningerne til en tagbærende stolpe har jernaldermanden sat et lille lerkar, et såkaldt miniaturekar. Karrret har ikke haft en praktisk funktion, men kan tolkes som en offergave. Måske er der tale om en gave til guderne for til gengæld at opnå en beskyttelse af huset og dets beboere. En sjov detalje ved miniaturelerkarret er, at det, da det blev tømt på museet, viste det sig at indeholde ca. ½ dl småsten/grus, som bevidst var puttet i karret, måske for at symbolisere en form for mad.

Den

cc by-sa
Den stenlagt grav fra stenalderen.

Graven er også blevet fritlagt og fremstår som et kvadratisk stenlagt område. Graven er endnu ikke blevet nærmere undersøgt, og det vides derfor endnu ikke præcist hvor gammel den er, men der er sandsynligvis tale om en stenlagt grav fra bondestenalderens slutning ca. år 2.400-1.700 f.Kr. Desuden er der fundet 2-4 mindre stenklynger, som sandsynligvis også repræsenterer gravlæggelser. I det samme område, er der fundet resterne af hvad der kan være et hus fra samme periode.

Dragtnål;

cc by-sa
Dragtnål; en såkaldt fibel fundet på pladsen.

Under udgravningerne er der også gjort et fint fund af en dragtnål, en såkaldt fibel. Dragtnålen, som desværre ikke er hel, blev fundet i en grube. En nedgravning som i oldtiden er fyldt op med affald. Nålen kan dateres til yngre Romersk jernalder eller ældre Germansk jernalder, dvs. til perioden ca. år 160-550 e.Kr.

Stemningsbillede

cc by-sa
Stemningsbillede fra rundvisningen.

Tirsdag d. 14/7-2009 var der rundvisning på udgravningen. Her hørte ca. 130 personer mere om fundene og de første beboer i “Krybilyparken”.
Odense Bys Museer har udarbejdet en lille folder om Krybilyparken – arkæologisk set. Du kan læse folderen her.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...