en
Forfattere

Nyt OUH – Hvad viste forundersøgelsen?

Allan Larsen

Så er de arkæologiske forundersøgelser tilendebragt på arealet for det kommende Universitetshospital i Odense.

På

cc by-sa
På billedet ses de mange søgerender angivet med rød stiplet linje. Pilene markerer nogle af de steder, hvor yderligere undersøgelser i større eller mindre områder vil være nødvendige forud for anlægsarbejdet.

Ved forundersøgelsen kunne det konstateres at der i enkelte områder fandtes spor, der vil skulle underlægges en egentlig undersøgelse forud for det kommende byggearbejde. Udgravningerne vil tidligst kunne iværksættes i løbet af 2011, og omfatter spor af bopladser fra hhv. yngre stenalder og jernalder foruden såkaldte kogegrubefelter, der antagelig skal dateres til bronzealderen. Sidstnævnte udgør muligvis rituelle samlingspladser.

Stenøkser

cc by-sa
Arkæolog Tomas Hunnicke fremviser en af de meget fine stenøkser fremkommet ved de arkæologiske forundersøgelser.
Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...