en

En god udsigt

Fra mit kontor på museet har jeg en god udsigt. Det er måske ikke en af de klassiske ‘gode udsigter’ med milevidt skue over skove, marker og hav – for jeg sidder midt i Odense centrum.

I stedet for et bølgende landskab er det en af byens bedst bevarede rum fra renæssancen jeg kan nyde – en langstrakt naturstenbelagt gårdsplads med to fuldkronede løvtræer og århundredgamle bindingsværksbygninger rundt om. Den største af dem er Møntergården, der med sit fint udskårne røde bindingsværk også er en markant bygning set fra Overgade. Gården har fået navnet Møntergården efter det nærliggende Møntestræde. Det gamle, stemningsfulde stræde ledte i senmiddelalderen op til et møntværksted, der slog mønter for Erik af Pommern.

Møntergården

cc by-sa

Det var det rige og indflydelsesrige adelspar Falk Gøye og Karen Bille, der i 1646 opførte Møntergården. De havde sådan set allerede to standsmæssige boliger i form af herregårdene Hvidkilde og Nakkebølle på Sydfyn, men for at kunne passe administrative hverv og deltage i det kulturelle liv var det også nødvendigt med en passende bolig i Odense. Falk Gøye kan dog ikke have haft de bedste minder fra byen, for ti år før var hans lillesøster, Sibylle Gøye, blevet dømt til døden for at have født et barn uden for ægteskab, og derefter dræbt det ved at kaste det ud af vinduet. Hun blev halshugget i Odense Slots gård mens kong Christian IV så til fra et vindue.

Efter Falk Gøye og Karen Billes død dannede Møntergården i omkring hundrede år bolig for skiftende fornemme personer, indtil den i midten af 1700-tallet blev omdannet til en købmandsgård og senere butikker. Ved ombygningerne mistede bygningen sit fornemme præg, men i 1930 købte Odense Kommune ejendommen, og førte den tilbage til sit oprindelige udseende ved at skrælle de tykke lag cementpuds af facaden og genskabe de manglende bindingsværksdele. Herefter har Møntergården været Odenses byhistoriske museum.

I de kommende år skal Bymuseet Møntergården revitaliseres. I øjeblikket arbejder vi på en ny udstilling i de gamle bygninger om Odense i middelalder og renæssance, mens vi har planer på tegnebrættet om at bygge et nyt historisk hovedmuseum, der spille sammen med det historiske Møntestræde og Falk Gøyes gamle gård.

Mere 'Historie'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...