en

Ibjerg-dysserne

Siden 2007 har Odense Bys Museer været i gang med at udgrave to store 5500 år gamle langdysser ved Ibjerg øst for Årslev på midtfyn. Efter en vinterpause graver arkæologerne i langdysserne igen fra april til oktober 2009.

Ornamenteret

cc by-sa
Ornamenteret lerkar fra yngre stenalder.

Ved udgravningskampagnen i 2007 blev de imponerende gravanlæg fritgravet, fotograferet og tegnet og der blev foretaget udgravning af en mindre sektion. Udgravningen har vist at langdysserne er bedre bevaret end først antaget. Den indledende undersøgelse viste, at der var gode muligheder for at finde afgørende nyt om de arbejdsprocesser opførelsen af så store gravmonumenter har været forbundet med.
Under udgravningerne i 2008 var fokus rettet mod selve gravkamrene. I sydhøjen blev der udgravet tre flotte gravkamre. Gravkamrene havde alle store stensatte gulve og har haft kraftige vægge og loft bestående af imponerende og tonstunge store sten (megalitter). I kamrene fandtes foruden en lang række forarbejdede ravperler, pilespidser, lerkar, flintøkser og flintmejsler et meget fint sort hængesmykke lavet af skiffer.
Gravkamrene i nordhøjen var helt anderledes. Her fremstod de enkelte gravrum betydeligt mindre og de lagte stengulve var langt mere irregulære. I et enkelt gravkammer var der endog slet ikke noget stengulv. Fundene fra nordhøjens gravkamre adskiller sig imidlertid ikke tidsmæssigt fra sydhøjens. Årsagen hertil er nok, at gravkamrene har været anvendt gennem flere hundrede år, men at man ikke har været helt grundig med udrømning af de “gamle” genstande, når gravrummet anvendtes på ny.
I 2009 skal udgravningen af dysserne afsluttes. Det primære fokus vil være rettet mod at bortgrave de store gravanlæg og i den forbindelse undersøge selve højkonstruktionerne. Nogle af de spørgsmål vi håber at få svar på er: Hvor mange faser består højene af? Hvornår er de anlagt? Findes der endnu ældre huskonstruktioner under højene?
Når udgravningssæsonnen 2009 er færdig skal dysseanlægene være fjernet og området klargjort til råstofindvinding.

Følg med i udgravningerne på bloggen “Ibjerg-dysserne“, hvor der hver uge vil blive lagt nye indlæg og billeder ud. På bloggen kan du også læse om undersøgelserne i 2008.

Emner: Bondestenalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...