en
Forfattere

Jernalderbryster fra Midtfyn

Allan Larsen

Denne sommer gjorde svenske arkæologer et sensationelt fund af en stenalderfallos. Den kan arkæologerne i Odense nu matche ved et lerkar med en ornamentik, der næppe kan tolkes som andet, end et ”par” sirligt udformede bryster.

For få uger siden kunne man i dagspressen læse, at svenske arkæologer havde gjort et sensationelt fund. Vore svenske kollegaer havde fundet en stenalderfallos udskåret af en opsats fra et krondyr. Se her.

I bestræbelserne på igen at bringe balance i den verdensomspændende kønspolitiske dagsorden var det derfor en meget stor glæde for Odense Bys Museers arkæologer, at vi for få dage siden (på en udgravning ved Kværndrup på Midtfyn) fandt rester af et stort lerkar med en ornamentik, der næppe kan tolkes som andet, end et “par” sirligt udformede bryster.

Lerkarret

cc by-sa
Lerkarret med jernalderbryster blev nænsomt afdækket i felten.

Der er her tale om en meget fin afbildning af det kvindelige frugtbarhedssymbol (brystet), der ellers fra jernalderens Nordeuropa primært kendes fra diverse træfigurer fundet i moser og søer.

Lerkarret er endnu ikke rekonstrueret, men kan allerede nu bestemmes som tilhørende perioden omkring Kr.f. Der er tale om en såkaldt bukkelornamentik, der på Fyn er karakteriseret ved, at der omkring hanken på lerkarret er udbanket eller påsat tre bukler.

Lerkar

cc by-sa
Lerkar med bukkelornamentik fra Korup, Fyn.

Hvordan

-skal vi så forholde os til den kendsgerning, at der på de fynske lerkar altid er formet tre bukler/bryster; og ikke to som vi kunne forvente?

Vi vælger pt. at hensætte dette forhold til den kunstneriske frihed og det skal således ikke ligge de fynske jernalderkvinder til last.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Museumsinspektør Jesper Hansen, tlf: 20901325.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...