en

Specialplads i Tornbjerg

Foråret 2004 rykkede udgravningsaktiviteterne på Niels Bohrs Allé længere vest på.

Udgravningsområdets

cc by-sa
Udgravningsområdets vestelige del set fra øst ned mod vandløb.

Umiddelbart op til vejens nuværende afslutning blev udgravet ca. 7000 m². Undersøgelsen frembragte et stort aktivitetsområde med et utal af gruber i forskellige udformninger og størrelser og dermed formentlig også forskellige funktioner. Blandt gruberne var der spredte stolpehuller, der måske kan repræsentere sporene efter huse e.l. Regulære huskonstruktioner kunne dog ikke udskilles og det er derfor tænkeligt at det store aktivitetsområde tilhører en boplads, der formentlig ligger i nærheden. I en lavning tæt vest for lokaliteten løber et mindre vandløb, der i jernalderen kan have været stedets vandforsyning.

Lodret

cc by-sa
Lodret snit gennem grube.

Hovedparten af gruberne er formentlig oprindelig gravet for at få materiale i form af ler og sand til klining af huse, magring af potteler mv. Sådanne gruber har en lidt tilfældig udformning. Dybden kan variere, ligesom bund og sider kan have meget irregulære udformninger.
Enkelte af gruberne har et mere ensartet præg. Det er anlæg med stejle sider og en omtrent flad bund. Her kan der være tale om anlæg, beregnet til opbevaring af forråd e.l. Andre gruber er såkaldte kogegruber. Her er der opvarmet sten eller sten, der er opvarmet andetsteds, er smidt i siden.

Snit

cc by-sa
Snit gennem grube med to kasserede lerkar.

Fælles for de forskellige typer af gruber er, at de som afslutning er opfyldt med affald fra bopladsen. Gruberne er ofte fundrige og indeholder således et stort informationspotentiale. Udsagn om de oprindelige funktioner findes i grubens nedre dele, mens spor efter senere aktiviteter findes i de øvre lag. Ved udgravningen på Landkildegård Syd er der i flere gruber med flad bund og stejle sider fundet spor af opvarmning langs bunden.

Vestlige

cc by-sa
Vestlige del af udgravningsområdet efter udgravning.

Fra alle grubeformer er i de øvre lag fundet relativt store mængder af slagteaffald, altså sporene efter de dyr, datidens Tornbjerg-boere har levet af. I en grube fremkom således fra samme hest alle fire hove, under- og overkæbe med de isiddende tænder samt skinnebensknogler mv. Netop de dele af hesten, som man ikke har anvendt i madlavningen. Andre steder er disse dele af dyret fremkommet under husgulve o.l. I sådanne tilfælde har man kombineret slagtaffald og offerskik. Det synes fundsituationen ved Landkildegård Syd ikke at kunne dokumentere. Fra de øvre lag stammer endvidere store mængder potteskår, der udgør ødelagte og evt. fejlbrændte lerkar. I en grube var to kasserede lerkar placeret. Det ene var et sikar, altså et kar med huller i bunden, formentlig anvendt ved ostefremstilling e.l.

Gruberne synes i nogen grad at være placeret efter deres form og indhold. Det er dermed tænkeligt, at pladsen har været underlagt en vis organisation således, at bestemte områder er anvendt til bestemte formål.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...