en
Forfattere

Kanalforbindelsen – Første etape afsluttet

Allan Larsen

Odense Bys Museer har nu afsluttet første etape af forundersøgelserne før den kommende Kanalforbindelse og det er ikke uden resultat.

Strækningen langs med Havnegade frem til Ejbygade, samt strækningen langs med Ejbygade er nu forundersøgt. Kun ét sted har forundersøgelserne givet anledning til en egentlig arkæologisk udgravning. Øst for Ejbygade, lidt syd for krydset mellem Skibhusvej og Ejbygade blev der d. 23.-24. november 2009 foretaget en mindre arkæologisk udgravning. Under forundersøgelsen var der nemlig her fremkommet en del af et formodet langhus fra vikingetiden (ca. år 1000 e.Kr.). Selve udgravningen viste dog at huset var et par tusind år ældre – nemlig fra bronzealderen (1.700-500 f.Kr.)!

Fig.

cc by-sa
Fig. 1. Bronzealder langhuset set fra vest. De røde- og hvide stokke markerer hvor de tagbærende stolper har stået i huset.

Det arkæologerne har fundet er nogle mørke pletter i den lyse undergrund, som viser at der har stået stolper, som har indgået i konstruktionen af et hus. Ud fra placeringen af de mørke pletter, de såkaldte stolpehuller, er det muligt af fastslå, at huset har været ca. 7,5 meter bredt og mindst 36 meter langt, hvilket bestemt ikke er en ubetydelig størrelse (fig. 1). Desværre fortsætter huset mod øst udenfor det kommende vejtracé og derfor ved vi ikke med sikkerhed hvor langt huset har været. Odense Bys Museer håber at landmanden vil give tilladelse til, at vi til foråret, for egen regning, kan undersøge en smule længere mod øst så huset kan afdækkes i sin helhed.

Lidt længere mod nord, øst for Ejbygade, mellem Havnegade og Skibhusvej fremkom der over et mindre område mange stolpehuller (mørke pletter i undergrunden). Undersøgelsen af dette område har vist, at der har ligget ca. fem huse og et hegn, sandsynligvis fra bronze-jernalder (ca. 1.700 f.Kr.-375 e.Kr.). Placeringen af stolpehullerne viser, at de fem huse ikke har eksisteret på samme tid og at bebyggelsen fortsætter mod øst udenfor vejtracéet (fig. 2).

Området

©
Området med de mange stolpehuller. De små gule pinde markerer de mørke stolpehuller i den lyse undergrund.

Flere steder på strækningen langs Havnegade blev der fundet spor efter bebyggelse i form af spredtliggende stolpehuller, men da det ikke var muligt umiddelbart at udskille huse eller hegnsforløb blev det fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af disse områder.

Inden forundersøgelsen af den kommende Kanalforbindelse kan afsluttes helt mangler vi stadig at undersøge vådområdet Bispeengen på den vestlige side af kanalen, her er der stadig gode muligheder for at gøre fine fund.

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...