en

Museet blev oprindelig bygget til alle samlinger

Går man en tur fra Østre Stationsvej og hen ad Jernbanegade, er det en god idé at kigge op og nyde de store, gamle bygninger.

Her ligger Landsarkivet, Odense Katedralskole, Odense Teater og Kunstmuseet. Alle store kulturbygninger opført i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Lad os gøre et stop ved museumsbygningen. I dag rummer den Odense Bys Museers kunstsamling. Oprindelig blev den bygget til at rumme alle museumssamlingerne.

Odense

Museumsbygningen kunne indvies i 1885 og skulle erstatte byens første museum. I 1860 havde en gruppe af byens borgere skabt Nordisk Museum i Odense i et lokale på Odense Slot. Pladsen blev snart for trang, og fremsynede borgere og politikere gik i gang med planerne for et helt nybygget museum. Det nye hus blev bygget med klare signaler til det historiske i den klassicistiske byggestil, med gudinden Pallas Athene på taget, søjler og frise. Der var ikke tvivl om, at Odense med dette byggeri ville markere byens storhed. Ved fremlæggelsen af planerne for byrådet blev det betonet, at det nye museum ville komme til at ligne et palæ i København – og blive større end museet i Århus!

Fra debatten i byrådet kan hentes et par interessante udtalelser. Et byrådsmedlem sagde således: “Museet er et åndeligt værk, og der har naturligvis aldrig været tanke om, at det skulle vise sig rentabelt. Den by, hvis kommune ikke vil yde et tilskud som det forlangte, fortjener ikke et sådant åndeligt gode.” Og borgmesteren supplerede: “Et sådant museum er mere end en fornøjelse, det er et fortrinligt dannelsesmiddel for befolkningen.” Sådan var sprogbrugen i 1800-tallets Odense, og museets navn MUSEUM CIVITATIS OTHINIENSIS blev skrevet ind med store bogstaver i facaden. Hurtigt blev det latinske navn i daglig tale til Odense Museum.

Udover at rumme en meget imponerende malerisamling står Museet i Jernbanegade som et monument over en tid i Odense, hvor man på landsplan ville markere sig kulturpolitisk. Odense var landets næststørste by, og det skulle mærkes kulturelt. Kulturstrategier og nye kulturhuse er ikke kun et moderne fænomen!

Mere 'Historie'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...