en

Det gamle torv der blev til parkeringsplads

Der findes i Odense en række torve og pladser. Mange af disse har en lang historie og har lagt plads til utallige torvedage, optøjer og fester.

Flakhaven bruger vi stadig flittigt, når byen har noget at fejre, og på Sortebrødre Torv mødes vi fortsat på torvedagene for at fylde vores kurve med grøntsager og andre fornødenheder. Men der er også pladser, som næsten er glemt, forvandlet til ukendelighed, skønt de tidligere har haft en central betydning. En af disse er Fisketorvet.

På parkeringspladsen, der i dag ligger klemt mellem Thomas B. Thriges Gade og BG banks bygning, har der i tidligere tider været et livligt leben, som i dag kan være svært at forestille sig. Som navnet siger, var Fisketorvet det sted, hvor man solgte fisk. Torvet var i middelalderen en del af et større reguleret netværk af torve og pladser, hvor landboer og andre handlende havde lov at faldbyde deres varer på torvedagene. Torvene var byens nervecentre; her mødtes folk fra by og land, og mange væsentlige begivenheder fandt sted.

Foruden at være handelsplads var Fisketorvet i middelalderen også det sted, hvor Bytinget holdt til. Her mødtes byens frie mænd hver mandag for at dømme i de konflikter, der var opstået i byen – tyveri, overfald, tiggeri, løsagtighed…

Fisketorvet

Somme tider var det også på Fisketorvet, at straffene blev udstået. Her stod nemlig fra middelalderen og helt frem til midten af 1800-tallet byens kag, der var en høj pæl, hvortil lovovertræderen blev lænket fast, imens piskningen stod på. Straffen kaldtes kagstrygning.

Så når man på en helt almindelig regnvejrsdag cykler forbi den lille lidt kedelige parkeringsplads, kan man tænke på, at den udgør resterne af et torv, der i middelalderen dannede rammen om både dramatiske og helt dagligdags begivenheder.

Mere 'Historie'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...