en

Ny bog om arkæologi under havoverfladen

I 1957 udskrev ugebladet Hjemmet en konkurrence om at finde Danmarks ældste stenalderboplads under havet. Nogle af de første danske “frømænd” – det vi i dag kalder sportsdykkere – kastede sig i de fynske farvande og fandt ”druknede” stenalderbopladser ved Dyreborg på Sydfyn, ved Fyns Hoved – og ikke mindst ved Tybrind Vig på Vestfyn.

Sidstnævnte sted blev i 1980’erne mål for flerårige arkæologiske undersøgelser, der udførtes i samarbejde mellem Moesgård Museum/Århus Universitet og Marinarkæologisk Gruppe i Fredericia. Ved undersøgelsen fandtes et stort bopladsområde fra Ertebøllekulturen (ca. 5000-4000 f.Kr.) med affaldslag med velbevarede genstande af tak, knogle og træ samt tusindvis af flintredskaber, lerkarskår mv. Nok så interessant var fundet af flere grave og padleårer med indridsede mønstre – arkæologiske lækkerier, som i dag er kendt over den halve klode!

I 2013 udkom en stor og engelsksproget bog om Tybrind Vig-fundene – og her i april 2014 har Hans Dal, der er leder af Marinarkæologisk Gruppe, skrevet en fin og meget velillustreret bog om de mere tekniske sider undersøgelserne – og om hans personlige oplevelser undervejs. Bogen rummer en generel oversigt over marinarkæologiens historie i Danmark, og den beskriver meget præcist de mange strabadser, pionérerne måtte igennem i de somre, hvor man dykkede og gravede i Lillebælts vande. Det hele er krydret med gode historier og fine billeder af livet over og under havoverfladen. Bogen er udgivet i samarbejde mellem Moesgaard Museum og Odense Bys Museer, og den kan købes i museumsbutikken i Møntergården.

Mere 'Arkæologi og forskning'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...