en

Røjle Klint

I 2008 fremkom der på en markant bakke ved Røjle Klint to imponerende bronzesværd fra midten af bronzealderen (1100-1000 f.Kr.). En mindre sonderende undersøgelse påviste, at sværdene var placeret i en nedgravning, formentlig på en boplads, men også at de arkæologiske spor var ved at blive nedbrudt af pløjning. På baggrund af en bevilling fra Kulturarvsstyrelsens pulje for dyrkningstruede lokaliteter gennemføres derfor i sensommeren 2010 en større undersøgelse, der skal afklare den præcise sammenhæng, i hvilken sværdene er nedlagt – før sporene er helt fjernet af ploven.

Sværdene

cc by-sa
Sværdene fra Røjle Klint

Offer-/depotfundene er en almindelig fundgruppe i bronzealderen, men fundet fra Røjle Klint tilhører en eksklusiv gruppe af bopladsofre med metalgenstande. Ofre alene med sværd kendes i flere tilfælde fra vådområder, men kun sjældent fra tørt land. Sammenholdt med, at området omkring Røjle Klint gennem årene har frembragt flere usædvanlige fund af ofre, grave og bopladser fra bronzealderen, vidner sværdene – mandens fornemste våben – om, at også den tilknyttede boplads kan have haft en særlig status, måske som stormandssæde?
Hvorvidt der har boet en stormand på stedet, kan årets undersøgelser endnu ikke svare præcist på. Undersøgelserne viser dog, at sværdene har været nedlagt på en større boplads med flere huse. Fundmaterialet udgøres foreløbig af store mængder potteskår og forskellige flintredskaber, alt sammen tidsmæssigt nogenlunde samtidigt med sværdene. Som en sidegevinst er der endvidere fremkommet spor af  en ca. 10.000 år gamle stenalderboplads i form af nedgravninger og mindre affaldslag med flintredskaber og flintaffald fra den såkaldte Maglemosekultur, der udgør en periode af jægerstenalderen.

Emner: Bronzealder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...