en
Forfattere

Slagets arkæologi – Nyborg 1659

Allan Larsen

Nu kan du på Møntergården i Odense se en særudstilling om de arkæologiske undersøgelser på slagmarken for kampen mellem svenske og dansk-allierede tropper ved Nyborg i november 1659.

Svenskehøjen

cc by-sa
Svenskehøjen

Slagmarksarkæologi på slagmarken ved Nyborg

Når sejrherren skriver historien, er det ifølge sagens natur en efterrationalisering! Så hvad skete der virkelig under slaget ved Nyborg? Efterladt på slagmarken ligger et bredt udsnit af, hvad 17.000 soldater og heste afskød eller tabte i løbet af en dags hårde kampe. Med metaldetektor lader de sig finde, og indmålt med GPS tegner fundene på nutidens marker et aftryk af de træfninger, som tilsammen udgjorde slaget. Slagmarksundersøgelsen er et samarbejde mellem Odense Bys Museer og Østfyns Museer.

Kort

cc by-sa
Kort over styrkernes opstilling vest for Nyborg

Efter slaget

Tabet af menneskeliv var stort. Omtrent 2.200 svenske og 1.700 dansk-allierede lå om aftenen tilbage på slagmarken! Blandt dem var Oluf Hansen fra oberst Kruses jyske rytteregiment. Efter at hesten var skudt under ham såredes han i lysken, men han var heldig! I løbet af natten kunne han selv slæbe sig ind til Nyborg, hvor han kom i pleje.

Et juleønske anno 1659

Juleaftensdag skrev Oluf Hansen til feltmarskal Schack fra Odense, hvortil han var ankommet på krykker. Han ville tilbage til sit regiment, der var draget videre, men manglede penge til både lægen og rejsen. Sine egne penge havde han for længst brugt på læge og pleje i Nyborg.

Tavse vidner om kampens vildskab

Fundene viser dele fra uniformer og udrustning, der er tabt eller flået af. Flere af de fundne genstande er formentlig udført af soldaterne selv i fritiden med bly lånt fra kuglerne. Svenske mønter vidner om et sold, som aldrig blev!

Blykugler

cc by-sa
Blykugler fra slaget
Et

cc by-sa
Et udvalg af de mange indsamlede blykugler fra slaget. Kuglernes mangeartede udtryk spænder over ubrugte (tabte) stykker, endnu med støbekeglerne tilstede, til stærkt deformerede stykker der tydeligvis har antruffet deres mål.
Emner: Middelalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...