en
Forfattere

Mønsteret på Lille Sværd

All rights reserved photograph Rógvi N. Johansen, Museum Odense, Knuv, Runeinskription, Metal, OBM_16043X625, A6802
Fotokredit Rógvi N. Johansen

Runeindskriften hirila – eller ”Lille Sværd” – har været genstand for stor opmærksom verden rundt – og det er velfortjent.

Men hvad er der egentlig på den anden side af knivsbladet?

Vender vi blikket fra runerne og kigger på den modsatte side af den lille kniv, ser vi et sirligt og velkonstrueret mønster, der løber ned over klingen.

Mønsteret består af linjer, der er hamret ind i jernet, så det næsten ligner en form for fiskebensstruktur. Ned mod spidsen af kniven afsluttes det med tre cirkelformede fordybninger, og der kan næppe være tvivl om, at kniven med runeindskriften og det smukke mønster har været noget helt særligt.

Selvom mønstre med kombinationer af cirkler og streger kendes fra denne periode af jernalderen – blandt andet fra datidens kamme – kender vi ikke et mønster, der præcis ligner det, vi ser på det lille knivsblad.

Noget af det forskningsarbejde, der sættes i gang med kniven, bliver derfor at se på andre fund med lignende mønstre fra samme periode – fund fra både Danmark og resten af Europa. Forhåbentlig kan det bringe os nærmere en forståelse af knivens vej til den lille urnegrav øst for Odense.

___

Husk at du kan se udstillingen med ’Lille Sværd’ på Møntergården indtil 7. april.

 

Se kniven en 3D på vores hjemmeside