en
Forfattere

Formidlingsdesigner for børn & unge i Den Fynske Landsby, Museum Odense

Team børn og unge, Museum Odense, søger en formidlingsstærk og empatisk kollega med flair for både børn og projektledelse til stillingen som formidlingsdesigner i Den Fynske Landsby.

Som formidlingsdesigner i Den Fynske Landsby vil du være ansvarlig for udførelsen af det to år lange projekt ”Historie, Håb og Handling”, som er finansieret af Nordea-fonden. Projektet har til formål at etablere et stærkt og blivende børn- og ungeunivers i Den Fynske Landsby, gennem udviklingen af nye undervisningsforløb til mange aldersgrupper, nye formidlingstiltag til børnefamilier og et netværk, der understøtter og aktiverer unges aktivistiske stemme i klimadebatten.

Du vil være ansat i regi af det ambitiøse og prisvindende team børn og unge, som er et tværgående team i Museum Odense. Teamet udveksler fagligheder og erfaringer på tværs af Museum Odenses fire brands og sætter barren højt for det kompetente møde med børn, unge og børnefamilier.

I hverdagen vil din arbejdsplads være frilandsmuseet Den Fynske Landsby, der som et af de første museer i Europa har bæredygtighed i centrum. Læs om museet på Den Fynske Landsbys hjemmeside.

Om dig

Stillingen kræver, at du:

 • Har en stærk formidlingsfaglig baggrund. Du formår at omsætte historisk viden og viden om bæredygtighed til indlevende og lærerige oplevelser for børn, unge og børnefamilier og kan undervise både børnehaver, ungdomsuddannelser og alt derimellem.
 • Har erfaring med kreativ formidling til børn, herunder gerne brug af fortælling, rollespil, spildesign eller anden performance.
 • Har flair for at indgå i en ligeværdig dialog med børnene og er nysgerrig på, hvad de tænker og oplever.
  Har lyst til at få jord under neglene og sætte dig ind i 1800-tallets husflid og materialekendskab i en grad, så du kan formidle det i aktiviteter, undervisning og events.
 • Har mod på at samarbejde med mange forskellige fagligheder, om det er din børn- og ungekollega, museumsinspektøren, den frivillige formidler eller landmanden samt ikke mindst eksterne samarbejdspartnere.
 • Sætter pris på en hverdag, der rummer både projektledelse, udviklingsopgaver og undervisning og direkte formidling til gæsterne.

Der er forventning om, at du har færdiggjort en relevant uddannelse.

Om jobbet

I stillingen får du:

 • Mulighed for at præge et ambitiøst og banebrydende projekt om historie og bæredygtighed for børn og unge og følge det til dørs.
 • Mulighed for at videreudvikle en spændende undervisnings- og formidlingsprofil, der tager udgangspunkt i fremtidsforestillinger, fortællinger og rollespil.
 • Ambitiøse, kreative og handlekraftige kollegaer.
 • Et team, der finder stor styrke i at bruge hinandens fagligheder og udveksle erfaringer i en stræben efter det kompetente møde med børn på museer.
 • Mulighed for at skabe unikke, mindeværdige og lærerige oplevelser for mange børn og unge.
 • En alsidig hverdag med ansvar, selvstændighed og mange nye oplevelser.

Om Museum Odense

Museum Odense er et af landets største statsanerkendte museer med 150 ansatte. Museum Odense driver de seks museer H.C. Andersens Hus, Carl Nielsen Museet, Carl Nielsens Barndomshjem, H.C. Andersens Barndomshjem, TID – Museum for Odense og Den Fynske Landsby. Med høj synlighed og tilstedeværelse i byen spiller Museum Odense en vigtig rolle i at forme Odenses identitet. Vi driver nogle af landets vigtigste museer med høj international profil og betydning. Museum Odense har en ambitiøs strategi, og vi er dedikerede til at skabe levende, berigende og overraskende museer til alle.

Læs mere om Museum Odenses strategi på Museum Odenses hjemmeside.

Ansøgning

I din ansøgning bedes du vedhæfte en undervisningsidé rettet mod erhvervsuddannelser. Selve undervisningen skal foregå i Den Fynske Landsby, skal have et historisk og bæredygtigt perspektiv og skal rumme en praktisk opgave og åbne, dialogiske aktiviteter som fx spil eller rollespil. Idébeskrivelsen skal være beskrevet overordnet og må max fylde en halv side. Du vil få mulighed for at uddybe idéen til en evt. samtale.

I ansøgningen vedhæftes:

 • CV
 • Relevante eksamensbeviser og eksempler fra tidligere erfaring
 • Ovenfor beskrevne undervisningsidé

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger om stillingen kontaktes børn- og ungechef Mette Kiilerich på metvk@odense.dk. Skriv i mailen, om du ønsker en telefonisk samtale, hvorefter du vil blive ringet op af Mette Kiilerich.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en 2-årig projektansættelse på 37 timer om ugen med forventet startdato 15. september 2024. Arbejdstiden vil være varierende, og en del af arbejdsopgaverne vil ligge uden for normal arbejdstid, blandt andet eftermiddage, aftener, skoleferier og weekender.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Museum Odense indhenter børneattest i henhold til museets regler herom.

Det praktiske

Ansøgningsfrist er søndag den 4. august 2024. Første samtalerunde vil blive gennemført mandag den 12. august 2024 og anden samtale vil blive gennemført tirsdag den 13. august 2024.

Museum Odense har administrationsaftale med Odense Kommune, hvilket betyder, at det er Odense Kommune, der praktisk håndterer ansøgningerne m.m. Alle gældende regler om håndtering af persondata og fortrolighed overholdes i den forbindelse.

SØG STILLINGEN