en
Forfattere

Billedbestilling

Museum Odenses samling består blandt andet af H.C. Andersens billedkunst, malerier, historiske fotografier fra Odense, portrætter, kort, tegninger og grafiske tryk samt fotografier af genstande i museernes samlinger.

Billedsamlingerne udspringer af de enkelte museer under Museum Odense og har derfor forskellig karakter og omfang. Nogle samlinger er scannede og tilgængelige online. Store dele af disse samlinger kan frit benyttes til ikke-kommercielle formål under hensyntagen til den licens, hvorunder de er frigivet. Licens til kommerciel brug af et billede kan erhverves mod betaling i de tilfælde, hvor Museum Odense har retten til den digitale kopi.

Vi arbejder løbende med at scanne og fotografere vores billed- og genstandssamling. Det er et stort arbejde og dele af vores samling er derfor endnu ikke digitalt tilgængelige. Ønsker du en scanning af et fotografi eller en fotooptagelse af en genstand, der endnu ikke er digitaliseret, kan det ske ved bestilling og mod betaling af et beløb, som repræsenterer den arbejdstid, vi bruger på fremfinding, klargøring, nyoptagelse, ekspedition med videre.

Bestilling Pris pr. stk.
Nyoptagelse af museumsgenstande 750 kr.
Nyscanning af fotografier/negativer 250 kr.
Licens til kommerciel brug* 800 kr.
Research/ekspedition i forbindelse med bestilling 400 kr./time
Film og medieklip Efter aftale
Specialoptagelser (fx. mikroskop) Efter aftale

Alle priser er angivet inkl. moms.

*Gældende for gengivelse i eksempelsvis bøger, tidsskrifter og lignende. Anden kommerciel brug efter aftale.

Billedet leveres som råoptagelse. Billedbehandling finder kun sted efter aftale og mod afregning af timeforbrug – dog minimum 1 time.

Se vores betingelser