en
Forfattere

Forskningscentret CENTRUM skal redigere nyt værk om de danske byers historie 1550-1850

/

 

Forskningscentret CENTRUM’s stærke position i den danske byhistoriske forskning reflekteres i deltagelsen i et nyt forsknings- og udgivelsesprojekt. Kulturarvschef Jens Toftgaard skal være redaktør for bogværket ”Danmarks Byer under Renæssance og Enevælde 1550-1850”. Bogen skal bygge på de seneste års byhistoriske forskning med bidrag fra førende byhistorikere ved Dansk Center for Byhistorie ved Aarhus Universitet, Rigsarkivet og Museum Sønderjylland. Værket udkommer i 2023 som bind to i en trebindsserie på i alt 1500 sider om de danske byers historie udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

 

Den nye bog vil give en samlet fremstilling af byernes rolle i det danske samfund og deres økonomiske, sociale, topografiske, politiske og kulturelle udvikling mellem 1550 og 1850. Selvom byerne igennem deres mere end tusindårige eksistens har været vigtige innovationscentre for samfundsudviklingen, findes der i Danmark ingen værker, som giver en sammenhængende fremstilling af byernes historie. En generøs bevilling fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond gør det nu muligt at råde bod på dette. Tiden mellem middelalderens afslutning og det industrielle gennembrud er særdeles interessant, da de danske byer var centre for handel, videnskab og kultur. Nye impulser fra udlandet blev formidlet gennem byerne, og byernes fortætning af mennesker, penge, viden, ideer og relationer gav en særlig dynamik, der kun træder frem, når man betragter byerne samlet og som et særligt fænomen.

 

Forskningscentret CENTRUM ved Odense Bys Museer har siden 2016 udforsket urbanisering og centralitet med udgangspunkt i Odense. Under overskriften ’urbane transformationer’ er flere store forskningsprojekter i gang.