en
Forfattere

Bronzealderkvindens skjulte skat

/

6 ringfragmenter, som detektorførerne havde fundet i pløjelaget.

 

En af de sidste dage før jul kom to detektorførere på sporet af sjældent fund ved Uggerslev på Nordfyn. De fandt seks stumper af 2-3 bronzehalsringe fra yngre bronzealder (ca. 1000 f.v.t.). I marts rykkede arkæologer fra museet ud og foretog en mindre udgravning. Det kunne konstateres, at ringstumperne var pløjet op fra ringe, der endnu lå på plads 32 cm under jordoverfladen, hvor plovjernet havde snittet dem.
En jordblok blev frigravet og bragt hjem til museet til røntgenfotografering. Her kunne det ses, at der ligger 2-3 ringe i klumpen – sikkert resterne af stumperne fra overfladen. Nu venter vi på muligheden for at få dem gravet ud fra jordblokken. Heldigt, at detektorførerne valgte at bruge juleferien til afsøgning på den mark – ved næste pløjning ville ringene være revet op og ødelagt helt. Mere følger, når jordklumpen er gravet ud.

 

/

Efter at pløjelaget er gravet af ses flere ringe i uforstyrret leje.

 

/

Konservator Jannie Ebsen røntgenfotograferer den opgravede jordklump.

 

/

På røntgenfotografiet ses omridset af flere bronzeringe – utvivlsomt passer stumperne fra pløjelaget hertil.