en
Forfattere

Den amatørarkæologiske forening Harja fylder 50

 

I 1971 stiftede en gruppe arkæologiinteresserede fynboer foreningen Harja, og siden da har medlemmerne samarbejdet med Odense Bys Museers arkæologer. Medlemmerne bistår med registrering af fund, ved detektorafsøgning og på udgravninger. I årenes løb har museet og Harja i fællesskab afviklet en række udgravningslejre, kurser, ekskursioner og andet, der skal understøtte det frivillige arbejde, som museet og kulturarven har stor gavn af.

 

Jubilæumsudstilling
Fra 17. september til 29. november markeres jubilæet med en lille udstilling i Møntergårdens lounge. Her kan man se billeder og film fra foreningens aktiviteter – og et lille udvalg af fund, der er udgravet på foreningens og museets fælles sommergravelejre. Foreningens jubilæum markeres også med et festskrift, hvortil museets arkæologer har bidraget med artikler. Festskriftet kan købes i Møntergårdens butik.

 

Foreningen har fået sit navn fra en runetekst, der er indridset i benkam fra romersk jernalder (ca. 150 e.Kr.). Kammen blev fundet i Vimose nordvest for Odense i 1865, og den er udstillet på Nationalmuseet.

 

Foto: Roberto Fortuna og Kira Ursem, Nationalmuseet