en
Forfattere

1800-tallet i forandring – rundvisning for skoler og ungdomsuddannelser

Kom med på en rundvisning, hvor vi sætter fokus på den teknologiske udvikling i 1800-tallet.

I 1800-tallet begynder udviklingen at gå stærkt. Teknologiske opfindelser åbner op for nye muligheder, demokratiet bliver en realitet, og den danske nationalstat opstår. Alle disse forandringer i samfundet påvirker det enkelte menneske og deres tilværelse.

Med udgangspunkt i temaerne demokrati, teknologi og demografi tager vi jer med på en rundvisning gennem landsbyen. Vi ser på, hvordan de nye opfindelser og idéer ændrede tilværelsen for befolkningen i løbet af århundredet – og hvordan udviklingen lagde grunden for det moderne samfund, som vi har i dag.

Rundvisningen tilpasses efter målgruppen.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.